ԴԷՆ


ԴԷՆ
(-) NBH 1-0611 Chronological Sequence: 6c, 13c մջ. ԴԷ՛Ն. պ. տէն, տէնէ, տէնի. Բացագանչութիւն ցնծութեան. *Եւ շնորհակալուն. դէ՜ն, արքէ՜ն, դրուա՜տ. Թր. քեր. հյ.: Ուր ոչ ուղիղ գրէ Երզն. *Դէնն՝ արդէն է ʼʼ. զի սորա արմատն է Արդ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊՈՒՇ — ( ) NBH 1 0277 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁναίσθητος, ἅπορος stupidus, ἅθλιος , πτήσσων, ἁπειρηκῶς stupefactus, fessus, miser պրս. պիհուշ իբր Անուշ. պակասեալ յուշոյ. անզգայ. թմրեալ. պակուցեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒ — I. (ի, իւ, օք. եւ ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. (լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ rivus Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾՈՒՐԱՑ — (ի, ից.) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 11c, 12c ա. Ուրացօղ Աստուծոյ. յետս կացեալ յԱստուծոյ. *Աստուածուրաց այր, կաս մարդիկ, խաբեբայ. Փարպ.: *Եղեւ աստուածուրաց. Արծր. ՟Գ 5: *Վասն սուտ եղբարց աստուածուծացից. Սարգ. ՟ա. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՍՏՈՒԱԾ — (ծի, ծից, կամ ծոց.) NBH 1 415 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c ա. ԲԱԶՄԱՍՏՈՒԱԾ πολύθεος qui multos deos colit որ եւ ԲԱԶՄԱՍՏՈՒԱԾԵԱՆ, (անձն, մանաւանդ՝ դէն նորա.) Որ ընդունի եւ պաշտէ զբազում Աստուածս, կամ զկուռս. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԷՆ — ( ) NBH 1 0550 Chronological Sequence: Early classical մ. կամ մջ. Ձայն երդմնական. նշանակ երդման. *Առ ʼի հաճել զմիտս յովսափատու՝ դէն քո, ասէ, փարելի՛ քո, մի՛ զայլ ինչ ասեր, այլ զճշմարիտն՝ որ արդարն է. Եփր. թագ.: Տե՛ս եւ ԱՐՔԷՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐԾԱՆ — ( ) NBH 1 1119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԿՈՐԾԱՆ ԱՆԿԱՆԻԼ. πίπτω, πέτω cado, procido. Կործանիլ. սաստկութեամբ կամ դողմամբ անկանիլ. ... *Ան դէն յերկիւղէ անտի կործան ʼի վերայ երեսաց իւրոց անկաւ յարկիր. Կոչ. ՟Թ. ստէպ: *Անկաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.