ԽՈՒՍԱՓԵՄ


ԽՈՒՍԱՓԵՄ
(եցի.) NBH 1-0985 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c չ. ἑκκλίνω, διαδιδράσκω declino, diffugio ἑκτοπίζω de loco removeor σχεδιάζω ex tempore, subito facio. Խոյս տալ (ափ յափոյ, կամ խարխափելով կամ հափափելով). խուսել. փախչել. հնարիւք խոտորիլ, փոխել զտեղին խուճապաւ. խուճապիլ. ... *Տեսեալ զիս իշոյդ՝ խուսափեաց յինքէն: Նոքա առ վատասրտել իւրեանց՝ այսր անդր խուսափէին: Խուսափէին: Խուսափեցէք յօրինաց իմոց, եւ ոչ պահեցէք զնոսա: Խուսափեալք չլսել ձայնի նորա. Թուոց. ՟Ի՟Բ. 33. ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 13: Մաղաք. ՟Գ. 7: Բար. ՟Ա. 19: *Ես որպէս ստուեր ʼի խուսափել իմում պակասեցայ. Սղ. ՟Ճ՟Ը. 23: Իսկ Յոբ. ՟Խ. 19. *ի խուսափել նորա ծածկե՞ս զռնգունս նորաʼʼ. պէսպէս մեկնի: *Չիշխէ խուսափել յընթացիցն. Եզնիկ.: *Խուսափեն ʼի պատուածս բազում ելից, զի յերկիւղէ մահուն ապրեսցին. Նար. ՟Կ՟Թ: *Իմաստուն կոյսն հռիփսիմէ խուսափեաց ʼի դշխոյ լինելոյն հռովմայեցւոց. Լմբ. սղ.: *Գունդք հրեշտակաց գռոթ տուեալ ʼի վերուստ խուսափելով անդ հասանեն ʼի սպասաւորութիւն. Կանոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.