ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՄ


ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՄ
(եցի.) NBH 2-0137 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ն. δημεύω, δημοσιεύω publico, evulgo, divulgo, diffamo եւն. Յայտնել հրապարակի կամ ամբոխի. հրատարակել. յայտնի առնել. հռչակել, հրապարակագոյժ առնել. նշաւակել. մէյտան հանել. լավ ընել. *Գիտացեալ հովուին, եթէ կոնքեղն այնպիսի ներկական բնութիւն ունի, հրապարակեաց զայն: Այլ աստուած կամեցեալ հրապարակել զսնափառութիւն նորա եւ այլն. Նոննոս.: *Զհպարտութիւն նոցա հրապարակէ. Շ. մտթ.: *Հրապարակել զգաղտնիսն, կամ զմեղանս: Ծածկութիւնք գործոցն հրապարակին: Քեզ հրապարակեալ են աներեւոյթքն. Նար.: *Փութա՛ ծածկել զյանցանս նորա՝ որքան ʼի ձեռսդ է, եւ մի՛ հրապարակեր. Սարգ. յկ. ՟Թ: *Որքան պատերազմի ընդ քեզ թշնամին, եկ առ իս, եւ հրապարակեա՛ զնա, եւ ինքն փախչի ʼի քէն շնորհօքն. Վրք. հց. ՟Զ: ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ. փոխանակ գրելոյ Հրապուրել. *(Դեւն) զմեղսն այսօր հրապարակէ առնել, եւ զարդարութիւն ʼի վաղիւ հաճէ զմեզ պահել. Սեբեր. ՟Ժ: ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՄ (2-1057) *Զերկոսեանն աստուած խափանեսցէ. յայտ է՝ զի զանկարգ ցանկութիւնս հրապարակէ սովաւ. Վրք. հց. ՟Ա. ձ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՇԽԱՐՀԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 11c ա. Լսելի ընդ ամենայն աշխարհ. հռչակեալ առ ամենեսին. տիեզերալոյս. հանդիսացեալ. ... *Հոյակապ եւ աշխարհալուր ʼի զարմանս համբաւոյ. Զքր. կթ.: *Աշխարհալուր բողոքիչ. Նար. ՟Ձ՟Ը: *Եւ եղեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.