ՃՇԳՐՏԻՒ


ՃՇԳՐՏԻՒ
(-) NBH 2-0182 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ՃՇԳՐԻՏ. մ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՃՇԳՐԻՏ — (գրտի.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁκριβής, ἑξαίρετος certus, accuratus, exactus, exemptus, eximius. Ճշմարիտ. ճիշդ. անվրէպ. ստոյգ. հաւաստի. իսկական. բուն. յար եւ նման. *Տեսանես զայսոցիկ ճշգրիտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇԳՐՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Early classical, 6c Նոյն ընդ վ. (=ՃՇԳՐՏԵՄ) որպէս Ճշգրտիւ նմանեցուցանել. յար եւ նման առնել. ճշգրտագործել. *Յայտնապէս զոյգ ճշգրտեցուցանէր նոցա. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Նմանեցոյց զնա պատկեր մարդոյ, կամ անասնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋՐՊԵՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. (լծ. արաբ. ճէվպէթ, միջոց.) διάστημα, διοριζόν , θριγκός, μεταξύ intervallum, distantia, disterminans septum, vallum, maeria, medium Խտրոց. միջոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 7c, 10c ա. ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԳԻԾ ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԳԻՐ Պայծառապէս գծագրեալ. *Յիշատակս անեղծականս եւ անստուերագիծս: Յայս անստուերագիր վստահութիւն ապաստան. Նար. խչ. եւ ՟Ժ՟Ա: ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԳԻՐ (2 1044) ճշգրտիւ դրոշմեցին, զի անտրտում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐՊԱՐԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 1093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ն. μορφόω, κατασκευάζω formo, figuro. Կերպարանս իմն զգեցուցանել. տեսակաւորել. կազմել. ձեւացուցանել՝ ճշգրտիւ կամ ստութեամբ. տպաւորել. յանդիման առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇԳՐՏԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ճշգրտիւ յար եւ նման գործօղ, եւ գործեալ, գործելով. անվրէպ. ճիշդ. *Պատկերագործք նմանահանք ճշգրտագործք. Ագաթ.: *Նկարագրել զքարինսն ճշգրտագործ նմանահանութեամբ. Արծր. ՟Ե. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇԳՐՏԱԳՈՐԾԵՄ — (ծեալ.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: 10c ն. ՃՇԳՐՏԱԳՈՐԾԵԼ. Յար եւ նման գործել ճշգրտիւ. քաջ նկարել. *Ճշգրտագործեալ զչորից աւետարանչացն պատկերս. Արծր. ՟Ե. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇԳՐՏԱՔԱՏԱԿԻՄ — ( ) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Unknown date ձ. ՃՇԳՐՏԱՔԱՏԱԿԻԼ. Ճշգրտիւ քատակիլ. յար եւ նման գտանիլ. *Որում (նոյեան տապանի) ճշգրտաքատակի այս տապան աստուածունակ (սուրբ կոյս). Ճ. ՟Ժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇԴԻՒ — ( ) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. ՃՇԴԻՒ ՃՇԴՈՎ. (ʼի բառէս Ճիշդ.) ἁκρίβως, ἁκριβή, δι’ ἁκριβείας , γνήσιως accurate, exacte, diligenter, per rigorem, rigorose. Ճշդութեամբ. շդելով՝ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇԴՈՎ — ( ) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. ՃՇԴԻՒ ՃՇԴՈՎ. (ʼի բառէս Ճիշդ.) ἁκρίβως, ἁκριβή, δι’ ἁκριβείας , γνήσιως accurate, exacte, diligenter, per rigorem, rigorose. Ճշդութեամբ. շդելով՝ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.