ՄՈԼԱԽԻՆԴ

(խնդի, իւ.) NBH 2-0292 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈԼԱԽԻՆԴ կամ ՄՈԼԵԽԻՆԴ. κώνειον cicuta եւ ἁκόνιτον aconitum. որ եւ ԽՆԴԱՄՈԼԻ. (իբր մոլեգնիչ խնդալով. ռմկ. խենդեցնօղ.) Խոտ թունաւոր. որպէս եւ մահդեղն կազմեալ ʼի հիւթոյ նորա. նոյն է եւ Կոնիոն՝ յունական ձայնիւ. ... *Քան զլեղի դառնագոյն է. եւ քան զմոլախինդ սատակիչ. Ճ. ՟Ա.: *Դառնանայ յօշինդրն, եւ յապականագործ հիւթս համի մոլախնդիւն փոփոխեալ լինի. Նիւս. կազմ.: *Մոլախինդ ի կոնիոն արմատոյ. Մեսր. երէց.: *Ի հարկէ սովոյն բերեալք՝ զմոլէխինդն եւ կամ զայլս ոմանս վնասակար բանջարս ըստ դիպաց իմն ճարակեալ. Յհ. կթ.: *Տան նմա արբումն, որպէս անդ ուրեմն ʼի հինսն աթենացիքն սոկրատայ՝ զմոլեխինդն. Խոր. ՟Բ. 8: *Վախճանեցաւ՝ զմոլեխինդն. Խոր. ՟Բ. 8: *Վախճանեցաւ՝ զմոլեխինդն արբուցեալ դաւաճանութեամբ. Ուռպ.: ի բառս Գաղիանոսի ՝ Մոլեխինդ, որ գրի եւ Մոլէհունդ. խնդամոլի: ՄՈԼԱԽԻՆԴ՝ երեւի շփոթիլ երբեմն ընդ Մոլախոտ. *Խոպանանայ, եւ մոլեխնդիւք լնանի. Համամ առակ.: *Զարդարութիւնն խլելով, եւ զմոլախինդ արմատն տնկելով: Յանգործութենէ մշակացն մոլախինդ բուսեալ (ա՛յլ ձ. մոլախոտէ), եւ զսերմն կորուսանէ. Սարգ. յկ. ՟Գ. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽՆԴԱՄՈԼԻ — ( ) NBH 1 0952 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. κώνιον cicuta. Մոլախինդ կամ մոլեխինդ. խնդակոթ. կոնիոն. խոտ թունաւոր. ... *Սոկրատէս արբ զկոնիոնն, եւ մեռաւ, որ է խնդամոլի. Եւս. քր. ՟Բ: Որ ʼի բառս Գաղիան. գրի Մոլեխինդ կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՆԻՈՆ — (ի.) NBH 1 1115 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Բառ յն. գօ՛նիօն. κώνειον cicuta. Խոտ թունաւոր. ըստ հյ. մոլեխինդ, կամ խնդամոլի. խնդակոթ. պալտըրան, շիւքէրան. *Սոկրատէս արբ զկոնիոնն, եւ մեռաւ. որ է խնդամոլի. Եւս. քր. ՟Բ: *Դեզ մահու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԼԱԽՈՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0292 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c չ. ՄՈԼԱԽՈՏԵՄ ՄՈԼԱԽՈՏԻՄ. χορταμανέω gramine luxurio իսկ Մոլախոտեալն՝ ըստ յն. մոլեալ, մոլեգին. Մոլաբոյս լինել անպիտան խոտովք. մոլեգնաբար ուռճանալ վատթար խոտոց. *Եթէ թողուս զնա,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԼԵԽԻՆԴ — ( ) NBH 2 0293 Chronological Sequence: Unknown date ՄՈԼԵԽԻՆԴ կամ ՄՈԼԷԽԻՆԴ. Տ. ՄՈԼԱԽԻՆԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԼԷԽԻՆԴ — ( ) NBH 2 0293 Chronological Sequence: Unknown date ՄՈԼԵԽԻՆԴ կամ ՄՈԼԷԽԻՆԴ. Տ. ՄՈԼԱԽԻՆԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.