ՆԱԽԱՆՁՈՏ


ՆԱԽԱՆՁՈՏ
(ի, աց.) NBH 2-0394 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c ա. որ եւ ՆԱԽԱՆՁԿՈՏ. φθονερός, βάσκανος, βασκαίνων invidus, invidens. Յաչաղկոտ. չարակն. մախացող. բախիլ. ... *Սոյնպէս են եւ նախանձոտք. միայն ʼի վիշտս նախանձողին (այսինքն նախանձելւոյն) հային, եւ զկեանս իւրեանց արհամարհեն: Աչք նախանձոտին տրտմութիւն ծնանին: Գազան է թունաբեր նախանձոտն (կամ նախանձն). Ոսկ. յհ. ՟Ա. 36: ՟Բ. 9: *Ինքնահաճք, նախանձոտք. Խոր. ՟Գ. 68: Ես ζηλωτής zelotes, aemulus, vindex. Նախանձայոյզ. վրէժխնդիր. քինախնդիր. *Ես եմ տէր աստուած քո, աստուած նախանձոտ, որ հատուցանեմ: Աստուած նախանձոտ եւ վրէժխնդիր տէր. Ել. ՟Ի. ՟Լ՟Դ: Օր. ՟Դ. ՟Ե. ՟Զ: Նաւ. ՟Ա. 2: Տե՛ս եւ Եղիշ. ՟Բ. ուր բացատրի իմաստ գրոցն: *Հուրն նախանձոտ կերիցէ զթշնամիսն. Եփր. եբր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՅԱՉԱՂԿՈՏ — (ի, աց.) NBH 2 0329 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c ա. βάσκανος fascinator, trix; invidus obtrectator, malevolus. Որ յաչաղէ. չարակն. մախացօղ. մախող. նախանձոտ. ... *Յաչաղկոտ եւ նախանձոտ իմաստակաց ազդ. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Յաչաղկոտն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏՆԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. ԱՆՍՏՆԱՆԵԼԻ որ եւ ԱՆԸՍՏՆԱՆԵԼԻ. Որում չէ մարթ ստնանել ինչ. անյաղթելի. անվնասելի. անառիկ. *Անըստնանելի ընդդէմ նախանձոտ կամաց. Գր. տղ.: *Ընդունայն աշխատութեամբ վարանեալ, անըստնանելի մնալով ամրոցին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՆԱԽԱՆՁ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: 5c, 10c ա. Որ ունի զնախանձ բարի, կամ առ բարին. *Բարենախանձ լինելով ʼի նախանձ հոգեւոր. Յհ. կթ.: Կամ Ունօղ զնախանձ ընդդէմ բարւոյ ընկերին. նախանձոտ. *Բայց զի մի՛ երեւեցայց ումեք բարենախանձ, որ ոք կամի երթալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԿ — ( ) NBH 1 460 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 14c ա. Իբր ὁξύς acer, acutus (լծորդ ընդ Բարակ, եւ արմատ Բարկութեան). Սո՛ւր եւ կծու ըստ որակի. կարի թթու. հատու. կսկծեցուցիչ եւ տոչորիչ. կտրուկ. ... *Աղ, եւ բարկ քացախ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆՃԻՌՆ — (կնճռման.) NBH 1 1105 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 17c գ. σύνδεσμος colligatura σειρά vinculum στραγγαλία obligatio. ռմկ. կնճիռ, կռինճ. գրի եւ Կընջիռն, Կնջիւռն, Կնջիւռ. Խորհուրդ կապոյ. յօդ. կապ. հանգոյց. ոլորք. լար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՌ — (ի, իւ, եւ ոյ.) NBH 2 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c գ. ἕρις lis, contentio, rixa. (լծ. յն. է՛ռիս. ʼի մեզ է արմատ փառիս Գրգիռ. ուստի ռմկ. խըռխըռ. եւ հըռս.) Հակառակութիւն. կագ. կռիւ. մախանք. ոխակալութիւն. Տե՛ս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԽԱՅՈՐԴ — ( ) NBH 2 0189 Chronological Sequence: 10c ա. Յորդ մախանօք. յաչաղկոտ. նախանձոտ. *Անբեղուն միտս ունէին ընդ նմա ոմանք ʼի մախայորդ որմակցացն. Կաղանկտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՆՁԱՄԻՏ — ( ) NBH 2 0393 Chronological Sequence: 14c ա. Նախանձոտ. չարանախանձ. *Ոչ կամէին (իմանալ), քանզի նախանձամիտ էին. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՆՁԵԼԻ — ( ) NBH 2 0394 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ζηλωτός aemulandus, expetendus. Արժանի կամ ենթակայ նախանձելոյ. փափաքելի. հետեւելի. *Որդեակ աճեցեալ նախանձելի: Նախանձելիս առնել զմնացորդս ժողովրդեան իւրոյ: Տէր աստուածդ անուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՆՁԿՈՏ — ( ) NBH 2 0394 Chronological Sequence: Early classical Տ. ՆԱԽԱՆՁՈՏ. φθονερός. *Ակն չար նախանձկոտ ʼի հացի, եւ կարօտ է ʼի սեղան իւր. Սիր. ՟Ժ՟Դ. 10 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.