ՍԵԱՒ


ՍԵԱՒ
(սեւոյ, ոց, կամ սեւի, ից.) NBH 2-0704 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c ա. ռմկ. սեւ. վր. շա՛վի, սիա՛վի. թ. սիյահ, սիյէհշ, գարա. μέλας, μέλαν (յորմէ մելան). niger, -gra, -grum; ater, -tra, -trum. Գոյն մթին եւ խաւարին՝ հակառակ սպիտակի. քաջ թուխ. արջնագոյն. *Ձիք սեաք: Սեւաւ եմ ես, եւ գեղեցիկ: Վարսք նորա կռածոյք սեաւ իբրեւ զադռաւ. Զքր. ՟Բ. 2. 6: Երգ. ՟Ա. 4: ՟Է. 11: Զայն՝ որ բաղդատական է աչաց, սպիտակ, եւ զներհակ նորին՝ սեաւ. Պղատ. տիմ.: *Կարմիրն ընդ սեւի եւ ընդ սպիտակի խառնեալ՝ ծիրանի: Գոշ ʼի սպիտակի եւ ʼի սեաւի (խառնմանէ). անդ: *Ոմն մարդ՝ մի եւ նոյն ելով, է զի սպիտակ, եւ է զի սեաւ լինի: Ներհական է անիրաւն արդարոյն, եւ սպիտակն սեւոյն. Արիստ. ստորոգ.: *Ածուխ սեաւ է քան զստուեր. Յճխ. ՟Զ: *Ի սեւէ սպիտակ առնել կարի ոչ սպիտակ է, սեւի ելոյ. Փիլ. իմաստն.: գ. ՍԵԱՒ. գ. Սեւագեղ. սեւակ. մելան. *Սեաւդ՝ որով դրեմք. Փիլ. իմաստն.: ՍԵԱՒ ՓԱՅՏ, կամ ՑՈՒՊ ՀՆԴԻԿ. Տ. Եբենոս, եւ Հնդիկ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԳՌԱՒ — (ու կամ ոյ. ուց կամ աց, ուք կամ օք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. κόραξ , corvus Թռչուն սեաւ՝ սրակտուց՝ գիշակեր. գարկա. *Արձակեաց զագռաւն: Իբրեւ ագռաւ միայնացեալ: Ձագուց ագռաւուց. Ծն.: Երեմ.: Սղմ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋԱՍՊ — (ոյ, ով.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 13c, 14c, 15c գ. ԱՐՋԱՍՊ գրի եւ ԱՌՋԱՍՊ, կամ ԱՐՋԱՍՊՆ, ի. χάλκανθον կամ χάλκανθος, θη chalcanthum, atramentum sutorium, vitriolum Մետաղ թափանցիկ իբրեւ ապակի շառագոյն՝ լաւն կանաչագոյն, ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆԴԻԿ — (դկի, հնդիկք, դկաց.) NBH 2 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c գ. ἱνδική india, indi Աշխարհն եւ Բնակիչք ներքին կողմանն ասիոյ. հնտըստան, եւ հնտըստանցի. *Ի կողմանցն հնդկաց մինչեւ ʼի կողմանս եթւովպացւոց: Ի հնդկաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾՈՒԽ — (ածխոյ.) NBH 1 0021 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 13c գ. ἅνθραξ carbo, ἁσβόλη fuligo Ըստ կրկին թարգմանութեանցս յայլ լեզուս՝ ուղիղ գրի ʼի Հին բռ. *Ածուխ. գործելի, կամ մուրʼʼ: եւ ըստ յետնոյս (տճկ. իս.) է բանն. Ողբ. ՟Դ. 8. *Թխացան քան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋՆԴԵՂ — (ի, կամ ոյ.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. (որպէս թէ սեաւ դեղ. կամ արջոյ դեղ.) μελάνθιον melanthium, nigella, git, papaver nigrum . Հատ սեաւ՝ կծու եւ ախորժ համեմ հացի. սեւ սոնիճ կամ շոնիզ. սեւուկ հնտիկ, կամ հընտիկ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԿ — I. ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Unknown date ԶՈՒԿ կամ ԶՈՒԿԻ. ըստ Բժշկարանի է Սեաւ խունկ, եւ Ստաշխն. եւ Ստիւրակ. որ է Շեր (զորս տեսցես): Ուստի ՉՈՐ ԶՈՒԿԻ, ԶՉամչախունկ, եւ Մարեմայ խունկ ասի այն, որ այլազգերէն՝ գարա քիւննիւք, գարա պուհուր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱՆՁԱԽԱՐԻԹ — ( ) NBH 2 0147 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 13c գ.ա. Ըստ սուրբ գրոց՝ թուի բառ խառն յեբրայականէս սանի կամ զանի . իբր Կրկին ներկեալ, կրկնաթաթախ. եւ ի քաղդ. եւ յասոր. զախօրիթ, ծահարիթա. որ է ներկ կարմիր. վասն որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՂՁ — (ոյ կամ ի.) NBH 2 0199 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c գ. χολή bilis, fel. Հիւթ ʼի մարմնի կենդանւոյ՝ կրկին. է՛ որ սեաւ մաղձ կոչեցեալ, կամ սեւամաղձ. եւ է՛ որ դեղին կամ խարտեաշ մաղձ. որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՒԱԳԻՐ — (գրոյ.) NBH 2 0710 Chronological Sequence: 11c, 14c գ. Սեաւ ներկ գրելոյ. սեւագեղ. մելան. *Ի ստուերագիրսն, որ սպիտակագրովն եւ սեւագրովն, որ ինչ գրէ ոք մարդ կոչի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 13: ա. Կամ ա. Սեաւ գրով դրոշմեալ. սեւակաւ գրեալ. *Տեսին զգիրն սեւագիր՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՒԱՅԻՆ — ( ) NBH 2 0711 Chronological Sequence: 12c Տ. Սեաւ. *Մօրն իւրարգանդն էր սեւային, հօրըն բարակ ամենեւին. որդիքն սեաւ ծընանէին, դաշտ ʼի սպիտակ բընակէին. Շ. առակք. (կազամար, գրիչ, գիր) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.