ՏՐԱՄԱԽՈՀԻՄ


ՏՐԱՄԱԽՈՀԻՄ
(եցայ.) NBH 2-0896 Chronological Sequence: Unknown date, 11c հ. διανοέομαι, ἑννοέω ratiocinor, in mente agito. Տրամախորհել. տրամաբանել. խորհել. զմտաւ ածել. խոկալ. խուզարկել. որոճել. որոշել ʼի միտս կամ մտօք. դատել. *Եւ յաղագս այլոց խորհրդոց պա՛րտ է զնոյն տրամախորհիլ յեղանակս. եւ յաղագս դեգերմանն՝ որ առ գինիսն էր, այսպէս պարտ է տրամախոհել. Պղատ. օրին. ՟Ա: *Եւ զի՞նչ է տրամախոհիլն, եւ զրոյցն բանիւ ցուցանել անկարօղ գոլ. անդ. ՟Ժ՟Բ: *Ոմանք տրամախոհին զայնոսիկ, որ զայսպիսիսս ընձեռեալ են աստեղաբաշխութեամբ. անդ: *Որ ոչն մակաւասար ենթակային տրամախոհի, զիարդ տնօրինաբար բաժանէ: Զայսոսիկ խոկացեալ տրամախոհեսցիս մակամտածական ներտրամադրութեամբ: Խոկացեալ զայս արին տրամախոհէր մրցանակ: Յոյժ տրամախոհէի զդիպական ճահաւորութիւն խնդրոյս: Տրամախոհիմք երբեմն վասն ուրուք ո՛չ ստուգաբար. Մագ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՏՐԱՄԱԽՈՐՀԻՄ — ( ) NBH 2 0896 Chronological Sequence: Unknown date, 11c Տ. ՏՐԱՄԱԽՈՀԻՄ. διανούμαι. *Ներհակս տրամախորհիմք: Ի բարիսն կոյս տրամախորհել. Մագ.: *Քաղաքս՝ որ այժմիկ է, այսպիսի օրինօքս վարիլ տրամախորհի. Պղատ. օրին. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.