ԱՆՊԱՏՈՒԵՄ


ԱՆՊԱՏՈՒԵՄ
(եցի.) NBH 1-0228 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ἁτιμάζω honore privo, dehonsto, contemno Չպատուել. անպատիւ առնել. անարգել. արհամարհել. թշնամանել. *Մի՛ անպատուեր զնա. Սիրաք. ՟Գ. 15: *Ոչ անպատուեաց զտիկինն իւր, այլ անպատուեցաւ տիկինն. Փիլ. լին.: *Աստ զժամանակն միայն անպատուեմք, ուր մանաւանդ պատուելի՛ է զʼի դէպ ժամանակն: Մի՛ որ յայսոսիկ է զարդն՝ անպատուեսցուք: Ընդ բեթղեհեմի դասեցայց, ընդ մսրոյն անպատուեցայց: Զաստուած անպատուես. Առ որս. ՟Ա. ՟Ը: *Անպատուել զդիս, կամ զթագաւորս. Ագաթ.: *Զոր առ աստուածսն ունին, անարգեն շատք, եւ անպատուեն. Եզնիկ.: *Անպատուել զյիմարաբար պատուեալն. Յհ. իմ. պաւլ.: *Աստուածութիւնն ոչ յարգի յումեքէ, եւ ոչ անպատուի. Յճխ. ՟Բ: *Զոր աստ անպատուեաց եւ խոտեաց, անդ ընդէ՞ր պատուեաց. Մագ. ՟Է: *Սիրելի՞ է՝ որ անպատուեացն, մի՛ կորուսաներ զսիրելւոյն բարին. մի անգամ անպատուեաց, եւ բիւր անգամ պատուեց եւ պատուէ. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Ոչ անպատուիս ʼի քաղցրութեանց: Անպատուեցաւ ճաշակն պտղոյ: Անօգուտ եղեալ՝ անպատուի: Հողոյս անպատուելոյ. Նար.: *Ամենայն մարգարէ յիւրում գաւառի անպատուի: Յանպատուիլ մի՛ խռովիք. Կլիմաք.: *Աշտէիւ խոցեալ յանպատուողաց հրէից. Սարկ. հանգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.