ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ


ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ
(նաց.) NBH 1-0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. ἑξουθένημα, ἑξουδένωσις, μυκτηρισμός եւն. Ա abjectio, contemptus, subsannatio եւն. րհամարհելն, իլն. արհամարհութիւն. անարգութիւն. անարգանք. ըստ յն. յոչինչ դնելն, կամ իլն. մերժումն. Տե՛ս Սղ. ՟Ի՟Ա 7: ՟Ճ՟Ժ՟Ը. 22: ՟Ճ՟Ի՟Բ 3. եւ 4: Կամ Ստունգանումն, պատուիրանազուցթիւն. ՟Գ. Թագ. ՟Ը 50: Երեմ. ՟Ժ՟Բ 1: Կամ Ունչս առնելն. եպերանք. այպանք. Սղ. ՟Լ՟Դ 16: Յոբ. ՟Լ՟Դ 7: Նեեմ. ՟Դ 4: Կամ Անտես առնելն. ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 17. եւ այլն: *Տանջեցէ՛ք զթշուառականդ յաղագս արհամարհանաց դորա զիմ արքայութինա. Ճ. ՟Ժ.: *Ամենայն իրիք արհամարհանս առնել ցանկութեամբ խրատու: Զօրութիւն ոչ առնու յանձն զայլոյն արհամամարհանս. Փիլ. լիւս.: *Մի՛ արհամարհանս զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն. Պիտ.: *Վասն զնովաւ արհամարհանացն. Խոսր.: *ամենայն ինչ որ դիւրաւ անկանի ʼի բուռն՝ ընդ արհամարհանս ունիմք. Վէցօր. ՟Գ: Իբր Արհամարհ ինչ. *Ծառայել օրինաց, որ եւ մտաց մերոց ծանր թուի, եւ արհամարհանք. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՍՏԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c գ. ἁκτημοσύνη, ἁκτησία inopia, paupertas Չստանալն ինչ մի սեպհական. անընչութիւն. աղքատութիւն կամաւոր. *Բարիոք է անստացուածութիւն, եւ ընչիցն արհամարհանք. Ածաբ. աղքատասիր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԳՈՎԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: 6c գ. որ եւ ԱՊԱԳՈՎՈՒԹԻՒՆ. Արհամարհանք. անարգութիւն. ընդվայրհարութիւն. ստգտանք. *Ապագովանացն դսրովանս: Ապագովանաց կորանք. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c Տ. ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ. *Արարից այպն զարհամարհութիւն. Երեմ. ՟Ի 8: *Արհամարհութիւն լինէր առաջին պատուիրանին վասն նորին տկարւոթեան. Եբր. ՟Է 18: *Արհամարհութիւն կրեալ ʼի քեռւոյն իւրմէ. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՆԳԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0412 Chronological Sequence: 12c գ. Խորհելն զնենգ. խորհուրդ նենգութեան. *Արհամարհանք եւ զրկանք, նենգախոհութիւնք (կամ նենգախոխութիւնք), եւ զրպարտութիւնք. Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՄԱՀԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0976 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. καταφρόνησις, καταφρόνημα, ὁλιγωρία contemptus, contemptio, negligebtia. Քամահելն. արհամարհանք. արհամարհութիւն. անարգանք. ապախտ առնելն. *Եւ ոչ զանձինս ինչ եղուկս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.