ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ


ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ
(եցի.) NBH 1-0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. καταφρονέω, ἑξουδενέω, ἑξουθενέω , ἁτιμάζω, ἑκμυκτηρίζω, ἑμπαίζω եւն. Չ contemno, nihili facio, despicio, ignomina afficio, etc. համարել ինչ. յոչինչ գրել. քամահել. անգոսնել. անարգել. ընդ վայր կամ առ ոտն հարկանել. անտես կամ ապախտ առնել. ստուգանել. որպէս յն. Անպատուել. տե՛ս Ծն. ՟Ժ՟Զ 4. եւ 5: ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Է 42: Կամ անտես առնել. Թուոց. ՟Ե 12: ՟Լ՟Ա 16: Ղեւտ. ՟Զ. 2: ՟Ի՟Զ 40. 43: Սղ. ՟Հ՟Է 59: Եզեկ. ՟Է 19: Կամ Ունչս առնել. Սղ. ՟Բ 4: ՟Լ՟Դ 16. ՟Ա. Եզր. ՟Ա 51. եւ այլն: Կամ Ծաղր առնել, խաղ առնել, այպն առնել. Առակ. ՟Լ. 17: Յոբ. ՟Ե 22: ՟Լ՟Թ 22: Առակ. ՟Ի՟Է 7: Յուդ. 18: Առնու անխտիր խնդիր հյց. եւ պարառ. *Կամ զմին մեծարիցէ, եւ զմիւսն արհամարհիցէ: Մի՛ արհամարհեր զծերուըիւն մօր քոյ: Որ արհամարհեր զծերութիւն մօր քոյ: Որ արհամարհէ զիրօք, արհամարհեսցի ʼի նոցանէ: Եթէ զեկեղեցեաւն Աստուածոյ արհամարհիցէք. եւ այլն: *Ոչ զիւիք պարտ է արհամարհել որպէս զփոքու իւիք. Բրս. հց.: *Եւ նորա արհամարհեալ լինէր զտանջանօքն. Ճ. ՟Ժ.: Ասի անխտիր եւ արհամարհել զոք կամ զիմն, զոր օրինակ զկեանս, զամօը, զբան կամ զճարտարօք, զներելովն եւ զերկայնմտութեամբ: Իսկ կր. Արհամարհեալ է առաջի նորա, կամ նմա. փոխանակ ասելոյ՝ ʼի նմանէ: ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԱԼ, կամ ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԼԻ. իբր Արհամարհ. *Զամենայն գործ զանարդ եւ զարհամարհեալ սատակեցին: Զանտոհմս աշխարհի եւ զարհամարհեալս ընտրեաց Աստուած, եւ զոչինչսն. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Ե 3: ՟Ա. Կոր. ՟Ա 28: *Զի մի՛ ʼի մսրոյն եւ ʼի պատանացնլ արհամարհեալ կարծիցի հովուացն. Ագաթ.: *Արհամարհելի ասպարէզ (աշխարհս). Նար. ՟Խ՟Ը: *Ելիք զայլոցն իբր զարհամարհելեաց. Խոր. ՟Ա 4:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԱՄ — ( ) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ. *Ընդէ՞ր ասէ արհամարհեայք դուք զեկեղեցեաւն Աստուծոյ. Եփր. ՟ա. կոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.