ԲԱԶՄՕՐԵԱՅ

(րէի, ից.) NBH 1-419 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. πολυήμερος multorum dierum Բազում աւուրց. ʼի բազում աւուրց հետէ եղեալ, եւ տեւօղ ընդ բազում աւուրս. շատ օրուան. ... *Եւ եղիցես իբրեւ զկին մի սգացեալ ʼի վերայ բազմօրեայ մեռելոյ. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 2. (յն. աւուրս բազումս): *Մեղքն, որ (ʼի) հին բազմօրեայ ժամանակեաց հնազանդեն զիս. Եփր. հռ.: *Ահա վկայութիւն Աստուծոյ բազմօրեայ. Սիսիան.: *Իբրեւ զբազմօրեայ հիւանդ. Եղիշ. ՟Ը: *Ի սաստկութենէ բազմօրեայ տքնութեանց կիսամեռք եղեն. Փարպ.: *Եօթներեկաւն զաւագսն եւ զբազմօրեայ տօնս բաշխեալ ետ. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ոխս բազմօրեայս ունիցի. Մանդ. ի ցանկն.: մ. Կամ մ. Ընդ բազում աւուրս. զաւուրս բազումս. շատ օրերով. ... *Եւ այնպէս բազմօրեայ հանգուցեալ ʼի վաստաբեկ աշխատութեանցն. Կաղանկտ.: ԲԱԶՄՕՐԵԱՅ. πολυήμερος longaevus Երկայնակեաց. բազմամեայ. հին աւուրց. ... *Բազմօրեայ լինիցիս, կամ եղիցիս ʼի վերայ երկրի: Եւ ոչ լինիցիք բազմօրեայք ʼի վերայ երկրին. Օրին. ՟Ի՟Բ. ՟Ի՟Է. լ: Իսկ ՟Ծ՟Ա. 21. *Բազմօրեայք լինիցիք, եւ աւուրք որդւոց ձերոց ʼի վերայ երկրինʼʼ. յն. բազմասցին աւուրք ձեր, եւ աւուրք որդւոց ձերոց:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՆՏԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 438 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. Արգելումն ʼի բանտի. *Բանտարգելութեամբ զնոցայն ոք տանջեալ գտցէ անձինս. Պիտ.: *Ո՛չ քարկոծանք, ո՛չ բանդարգելութիւնք. Սարկ. քհ.: *Կամ զբանտարգելութիւնն բազմօրեայ ʼի խոր վիրապին. Գր. տղ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՆՕՐԵԱՅ — (րէի, էից.) NBH 2 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Հին աւուրց կամ աւուրբք. բազմօրեայ. բազմաժամանակեայ. ալեւորեալ. հին. *Հինօրեայ ծերն սպասէր հինաւուրցն ակնկալութեան փրկութեանն. Ճշ.: *Երբեմն իբրեւ զհինօրեայ, երբեմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԳԱՄ — (ացայ կամ ացի.) NBH 2 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c ն.չ. πενθέω lugeo. Սուգ առնուլ՝ ունել. կոծիլ. ողբալ. աշխատել. պ. սիւկիտէն, սուկիտէն. թ. ... *Ոգի նորա սգացաւ զինքն. Յոբ. ՟Ժ՟Դ. 22: *Ուստի երկնայինքն սգացան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՍՏԱԿԱԲԵԿ — ( ) NBH 2 0785 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Որ բեկանէ զզօրութիւն վաստակօք. խոնջեցուցիչ. ծանր. *Բազմօրեայ հանգուցեալ ʼի վաստակաբեկ աշխատութեանցն. Կաղանկտ.: ՎԱՍՏԱԿԱԲԵԿ ԱՌՆԵԼ. Խոնջեցուցանել. յոգնեցնել. ... *Վանեալ պարտեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԼԻԹԱՅ — (այ կամ այի.) NBH 2 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Բառ եբր. Աղջիկն. օրիորդ. կոյս. (ուստի եւ յատուկ անուն գնի յանուն տիրամօր կուսի.) *Տա՛լիթա կո՛ւմի. որ թարգմանի, աղջի՛կ դու (քեզ ասեմ) արի՛. Մարկ. ՟Ե. 41: *Ի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՔՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0900 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c գ. ἁγρυπνία, γρηγόρησις vigilia, vigilantia. Տքնելն. հսկումն. հսկողութիւն. արթնութիւն. զգաստութիւն. եւ Ցայգապաշտօն. *Մի՛ դիւրին ինչ ջան համարիցիք, կամ սակաւ քրտանց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂՑ — (ոյ, կամ ի.) NBH 2 0972 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. λιμός fames. Նօթի գոլն. կարօտութիւն եւ տենչ ուտելոյ. անսաղութիւն. սով. անօթութիւն. ... *Ի քաղց եւ ʼի ծարաւ: Խոտորեսցի յաջակողմն իւր առ քաղցի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.