ԱՂՈՒ

(-) NBH 1-0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. իբր աղիւ համեմեալ. համեղ. քաղցր. անոյշ. ... *Յանուն քաղցրութեան բարուց՝ աղու ձայնէին զնա. Խոր. ՟Բ. 7: *Յաղագս յոլովագին հրահանգելոյ զինքն՝ աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ. Պիտ.: *Աղու աղաւնիս. Նար. ՟Բ. ուր Լծ. *Աղուն քաղցր ասի. որպէս եւ է աղաւնին քաղցր ʼի տեսʼʼ: Եւ ձեւացեալն կամ կեղծաւորեալն քաղցր բարուք. իրօք՝ ժանտ, նենգաւոր, աղուիսաբարոյ. (որպէս եւ տճկ. աղու՝ է թոյն. եւ աղուլու՝ թունաւոր.) *Ելոյծ զնա պատիր, աղու, եւ դագ բանիւք: Վատթարն չարաբարոյ՝ դժոխաբարկ, աղու, նենգաւոր: Աղու իմաստութեամբ է լի, ոչինչ առողջ խորհեալ. Փիլ. սամփս. եւ լին: *Որ յոյժ դժոխախեռ՝ աղու եւ դագ բանիւքն վարէր: Զոր ʼի վաղնջուցն աղուն որսացեալ խորամանկութեամբ. Պիտ.: *Դագ եւ աղու բանիւքն պատրանս զԱստուծոյ ուխտաւորին զՍամփսովնի. Սարկ. հանգ.: *Խայթիցես իբրեւ զկարիճ, եւ աղու լինիցիս իբրեւ զիժ (յն. նենգաւոր իբրեւ զաղուէս.) Ոսկ. մ. ՟Ա. 4:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԼՈՑԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0014 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. իբր Աղ համեմիչ, կամ աղու, հեզիկ. ըստ Հին բռ. *Ալոցագոյն, սննդարար կամ պտղածինʼʼ. ուստի լինի լծորդ ընդ լտ. ա՛լօ, այս ինքն սնուցանել: *Դկղաթ՝ անալոցագոյն եւ վնասակարագոյն ʼի գետոց է. իսկ արածանի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱԼԵԶՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՂԱԼԵԶՈՒ կամ ԱՂԱՒԱԼԵԶՈՒ Աղու, եւ աղուաշ լեզուաւ. քաղցրախօս, եւ շաղաւաշուրթն, ստախօս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՒՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նեաց.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. περιστερά columba Հաւ թռչուն ընտանի՝ սպիտակ յոյժ, եւս եւ մոխրագոյն, գեղեցիկ աչօք, եւ մաքուր, եւ անմեղ, եւ յաճախածին. աղաւնի, աղւընի. ... *Արձակեաց զաղաւնին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical չ. Կեղծաւորիլ իբր աղու, կամ աղուէսաբարոյ լինել. նենգել. խարդախել. չարանալ. *Եթէ ʼի նմին հեստութեան յետ սպառնալեացն նոցա չէր աղուացեալ, ոչ մատնէր զնոսա ʼի ձեռն թշնամեացն. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԷՍ — (եսու կամ սոյ, ուց.) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. ... ἁλώπηξ vulpes Գազան դժնդակ՝ խորամանկ եւ գող, իբր աղու հեզիկ ձեւացեալ, ʼի չափ փոքր շան, թաւ մազով. ... *Կալաւ երեք հարիւր աղուէս: Կալարո՛ւք մեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: 5c գ. Աղու կամ աղալեզու գոլն. քաղցրաբանութիւն. շատախօսութիւն. շաղաւաշուրթն աղուաշութիւն. *Կամ ոք ʼի մտացն հաստատութիւն եւ յառաքինութիւն հայի, եւ ոչ ընդ վայրած լեզուին աղութիւն. Մանդ. ՟Ժ՟Ե. (ա՛յլ ձ. լեզուին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈԽԱԲԱՐԿ — ( ) NBH 1 0615 Chronological Sequence: 6c ա. Կարի դժնեայ բարկութեամբ. բարկ եւ խիստ. *Չարաբարոյ, դժոխաբարկ, աղու. նենգաւոր. Փիլ. լին. որ եւ լինի Դժոխաբարք, որպէս Դժուարաբարոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈԽԱԽԵՌ — ( ) NBH 1 0615 Chronological Sequence: 6c ա. Դժնեայ խեռութեամբ. անսանձ. յանդուգն. մոլի. *Դժոխախեռ աղու եւ դագ բանիւքն վարէր: Յանկարծակի ըմպահկելով դժոխախեռ յոխորտանօք հանգոյն մոլեկանացն: Դժոխախեռ հայհոյութեամբքն. Պիտ.: Տե՛ս եւ Դժոխախեռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՅՆ — (թունոյ, ոց, կամ ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0818 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c գ. ԹՈՅՆ որ եւ ԹԻՒՆ, թիւնի, ից. ἱός, φάρμακον, τοξικόν venenum, toxicum Դեղ մահու. մահադեղ. դեղ. ժահր. աղու, ... *Թոյնք իժից: Իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՀՐ — ( ) NBH 1 0825 Chronological Sequence: 11c գ. (լծ. թ. զեհր.) Թոյն. մահադեղ. աղու. ... *Յորժամ աղեքսանդրոս զմահացուցիչն կամէր արտաքսել դարձուցանելով կրկին թեւոյն թաթախեալ ʼի ժահր՝ սպանութեանն եղեւ փութացուցիչ. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.