ԲԱՂԵՂՆ

(ղան.) NBH 1-428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ԲԱՂԵՂՆ եւ որպէս ռմկ. ԲԱՂԵՂ. κιστός, κιττός hedera, ἐλξίνη, σμίλαξ taxus, convulvulus Պատրաստուկ, պատաղիճ բոյս, որ բաղի կամ կցի եւ պատի զտնկովք. է՛ որ վնասակար տնկոց եւ բուսոց իբր գաղձ, եւ է որ անվնաս. ... *Բաղեղն վնասակար պատի զծառովնʼʼ. ա՛յլ ձ. պատաղիճ. Նեղոս.: *Իբր սիրական համբուրիւք ողջունի զմիմեամբք պատատի, որպէս զձիթենեօքդ բաղեղն. Փիլ. լիւս.: *Բաղեղ՝ խոտ է, եւ ո՛ւր կպչի՝ յերկննայ, եւ ծաղիկն զետ զվրան է. աղէկն կապուտ ծաղիկն է. Բժշկարան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՊԱՏԱՏՈՒԿ — (տկի, կաց.) NBH 2 0605 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. Պատաղիճ. բաղեղն. եւ Ամենայն բոյս՝ որ պատատի. *Ընդ գետինն տարածելոյ պատատուկ խոտն. Մեսր. երէց.: *Պատատուկ. բաղեղն, լապլապ, սարմաշուխն. Բժշկարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԵՂ — (ղան.) NBH 1 428 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԲԱՂԵՂՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԿԾԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0737 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c ձ. Զգածիլ ջերմ կրիւք, կամ կիզանիլ ջեռմամբ կրից. կամ կծանիլ եւ կծուիլ յերեսաց կսկծանաց սրտի: (լծ. ընդ թ. գըզմագ ... ): Որպէս Ջեռնուլ, ըստ եբր. եախան. յն. իբր բաղեղն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՄՈՒՌ — (մռոյ, ոց.) NBH 2 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c φυκίον, φῦκος fucus, alga, muscus, situs եւ ἐλξίνη elxine. (գրի եւ ՄԱՄՈՒՐ.) Ազգ լօռի, կամ կնիւնւոյ. եւ ամենայն խոտ կամ սէզ բուսեալ ʼի ջուրս, եւ յերեսս խոնաւուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԴԱՐԵՆԻ — (նւոյ.) NBH 2 0437 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 18c գ. ՆՇԴԱՐԵՆԻ ՆՇԴԱՐԻ. πτελέα ulmus. Տունկ անպտուղ, զորով պատի որթ. որպէս սարոյն. կամ ռմկ. կնձնի, պտղի .... ըստ Լեհ. ծառ յազգէ ցախից. որպէս լտ. carpinus. *Էր ʼի մէջ քաղաքին ծառ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԴԱՐԻ — (րւոյ.) NBH 2 0437 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 18c գ. ՆՇԴԱՐԵՆԻ ՆՇԴԱՐԻ. πτελέα ulmus. Տունկ անպտուղ, զորով պատի որթ. որպէս սարոյն. կամ ռմկ. կնձնի, պտղի .... ըստ Լեհ. ծառ յազգէ ցախից. որպէս լտ. carpinus. *Էր ʼի մէջ քաղաքին ծառ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՂԻՃ — ( ) NBH 2 0603 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. (ʼի պատ. եւ եղիճ, կամ յն. է՛լիքս ) . σμίλαξ hedera. Բոյս պատատուկ. որ եւ ԲԱ ՂԵՂՆ. սարմաշըգ. *Դժնիկն եւ տատասկն եւ եղիճն եւ պատաղիճն. Ագաթ.: *Պատաղիճ (կամ բաղեղն) վնասակար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c ն. περιπλέκω implico, involvo. Պատելով պատել. փաթութել. ծածկել. փաթթել, պլլել. սարմագ. *Առեալ որդի նորա զփակեղն իւր՝ պատատեաց զերկու ձեռս իւր: Գնեսցե՜ս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0714 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ա. Սիրողական. սիրալիր. մարդասիրական. քաղցր. նշանակ սիրոյ. *Իբր սիրական համբուրիւք ողջունի զմիմեամբք պատատի, որպէս զձիթենեօքդ բաղեղն. Փիլ. լիւս.: *Ընդգրկեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.