ԲԱՂԿԱՆԱՄ

(ացայ.) NBH 1-428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c չ. (ʼի բաղ, եւ կայանալ.) συνίσταμαι consisto, consto Զօդիլ. բաղադրիլ. շարակայիլ. եւ Հաստիլ. գոյանալ. կալ. լինել. *Մասանցն ոչ գոլով՝ եւ ոչ բոլորն կարող գոլ բաղկանալ: Ի չորից տարերցդ բաղկացեալ գոյ մարմին: Ուսումնականն քանակիւն բաղկանայ: Սահմ. ստէպ: *Բոլորն ʼի մասանց բաղկանայ, եւ զբաղկացեալն ʼի մասանց քակտէ ապականութիւն. Յհ. իմ. երեւ.: *Բաղկանալ յոգւոյ եւ ʼի մարմնոյ, կամ ʼի շնչոյ եւ ʼի մարմնոյ: Ոչ ʼի ժամանակի եղեւ աշխարհ, այլ ʼի ձեռն աշխարհի բաղկացաւ ժամանակ: Ապաշխարողին կեանք ʼի խաւարէ եւ ʼի լուսոյ բաղկանան. Փիլ. ստէպ: *Բաղկանայ սա ʼի խորհրդոց բարկութեան: Տրտմութիւն բաղկանայ ʼի վրէպ լինելոյ ըղձից մարմնոյ. Նեղոս.: *Թեթեւ պարզութիւն հիւթիւ բաղկացեալ. Նար. կուս.: *Յորմէ հետէ միանգամ ʼի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն. Պիտ.: Կամ Ենթակայանալ. հաստատիլ. կայանալ. ʼի միասին կալ. *Ընդհանրականապէս զայս առնուլ՝ ոչ բաղկասցի բանն. Անյաղթ պորփ.: *Ընդհանուր սպիտակն ոչ կարէ ʼի ձեան բաղկանալ: Իմաստասիրութիւն ոչ եթէ վասն այսորիկ ոչ կարէ բաղկանալ, զի ընդհանուր գիտութիւն է. Սահմ. ՟Ա: *Ներհակքն ոչ կարեն համանգամայն ʼի միում (ենթակայի), եւ ʼի նոյն ժամանակի բաղկանալ: (Ապականութիւն) ոչ կարէր ʼի միասին ընդ գոլոյն բաղկանալ. Յհ. իմ. երեւ.: *Բաղկացեալ բնակեաց ʼի սմա, եւ բնակէ եւ բնակեսցէ յաւիտեան. Անան. եկեղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.