ԱՂՈՒՀԱՑ

(ի.) NBH 1-0043 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 12c, 14c գ. իբր աղ եւ հաց, սակաւապէտ կերակուր. *Որ զիւր աղուհացն ուտէ: Աղուհաց ոչ ունի. Ոսկիփոր.: գ. ԱՂՈՒՀԱՑՔ, ցից. գ. որ եւ ԱՂՀԱՑՔ, ԱՂՑՔ. Ժամանակ աղ եւ հաց եւեթ ճաշակելոյ. քառասնորդական պահք. մեծ պաք, աղացք. ... *Յաղուհացից ընթերցուածսն. Արշ. ՟Բ: Ճշ.: Տօնաց.: Վասն որոյ գրէ Խոսրովիկ ի ճառն քառասնորդաց. *Անմերձ յամենայն կերակուրս՝ բայց յաղ եւ ʼի հաց՝ ըստ նորին անուանակոչութեանʼʼ: Իսկ ʼի Ճառընտ. գրի եւս, *Ի զատկի աղհացսʼʼ: ԱՂՈՒՀԱՑՔ ԱՄԱՌԱՆ. (2-1042) Պահք որ զկնի յինանց. *Եւ եղեւ ʼի տրէ ամիս (թուին հյ. -շծդ. յամի տեառն 1105. յորում տրէ համեմատէր սկզբանն յունիսի), յառաջին շաբաթն ամառան աղուհացիցն վախճանեցաւ սուրբ հայրապետն տէր գրիգորիս (վկայասէր). Ուռհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՈՒՀԱՑՔ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՂՈՒՀԱՑ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ւ 2 — ( ) NBH 2 0922 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c շ. Եւ. ու. καί que, ve. վէ, վ. *Շունքըն զին պատեալ կային, անել ւանմուտղիս առնէին: Արդ զի դու յիս՝ ոչ խնայեցեր, ւողորմութեամբ ոչ ներեցեր. Շ. եդես.: *Պսակ ետուր դու յաղթողին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.