ԱՂՈՒՈՐ

(-) NBH 1-0043 Chronological Sequence: 12c ա. Բառ ռմկ. այս ինքն գեղեցիկ. *Կոյս մի կայր աղուոր աչեր. Շ. առակք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԳԵՂ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՄԵՆԱԳԵՂ եւ ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ. πάγκαλος pulcherrimus Ամենեւին գեղեցիկ. չքնաղ. վայելչագեղ. գովելի. ցանկալի. խիստ աղուոր, շատ աղէկ, ըռինտ. ... *Ամենագեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՄԵՆԱԳԵՂ եւ ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ. πάγκαλος pulcherrimus Ամենեւին գեղեցիկ. չքնաղ. վայելչագեղ. գովելի. ցանկալի. խիստ աղուոր, շատ աղէկ, ըռինտ. ... *Ամենագեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱԳԵՂ — (ոյ կամ ի, աց.) NBH 1 0193 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. Գեղեցիկ եւ վայելուչ անձամբ. աղուոր. ... *Զոր առեալ անձնագեղոյն: Անձնագեղացն պարսից. Խոր. ՟Ա. 8: ՟Գ. 65: *Զանձնագեղս արտաքոյ այլոցն տրոհեալ: Զանձնագեղս եւ զվայելուչ երիտասարդն զԱշոտ. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԵՂ — (ի, աց.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Երեւելի մեծութեամբ եւ գեղեցկութեամբ աչաց. մեծակն. հրաչեայ. աչագեղ. խոշոր աչուի, աղուոր աչուի. *Աչեղ, բարձրահասակ, եւ կարմրայտ. Խոր. ՟Ա. 25: *Սուրբն մարկոս էր աչեղ. ՃՃ.: Հ=Յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԵՐ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: 12c Առաւել ռմկ. իբր Աչք: *Կոյս մի կայր աղուոր աչեր. Շ. յառակս.: ԱՉԵՐ (2 1045) *Զաչերն արտասուօք լնոյր՝ առաւօտուն զօղոյն նըման. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԳԵՂ — ( ) NBH 1 445 Chronological Sequence: 8c ա. Վայելչագեղ. չքնաղ. աղուոր. ... *Ծնաւ զորդի իւր զՍիսակ՝ բարեգեղ. Խոր. ՟Ա. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 456 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c ա. εὑειδής speciosus, formosus, pulcher որ եւ ԲԱՐԵՏԵՍԻԼ. Գեղեցիկ, բարեձեւ, վայելուչ. տէսքով, սիրուն, աղուոր. ... *Փոխանակ տգեղին եւ զազրատեսակին զգեղեցիկն եւ զբարետեսակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀԵՄ — (եցի.) NBH 1 0523 Chronological Sequence: 12c, 14c ն. Ուժգին հարկանել՝ վերուստ ʼի վայր իջուցանելով զսուր, զգաւազան, զմտրակ. եւ Մղել. սալմագ, չարքմագ, վուրմագ, իթմէք. *Գահեցին զբերանս նորա, որ լցաւ արեամբ. Ոսկիփոր.: *Պողովատ թրովն ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0534 Chronological Sequence: Early classical ա. Իբր Գեղեցկագոյնս. աւելի աղուոր, տեսքով. *Վարազ եւս զօրագոյն. Ոսկ. փիլիպ. է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԱՂԷՇ — ( ) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c, 14c ա. ԳԵՂԱՂԷՇ որ գրի եւ ԳԵՂԵՂԷՇ. Գեղեցիկ յոյժ. գեղափայլ. պայծառ. կայտառ. վայելչագեղ. չքնաղ. աղուոր, աղուորիկ, սիրուն, պինտ աղեկ. տիլպէր, կիւզէլ, լադիֆ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.