ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ

(ի, ից կամ աց.) NBH 1-435 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ποιητής poeta, vates Ստեղծաբան. բանահիւս. մանաւանդ քերթող. եւ յն. ձայնիւ, պուետէս, պուետիկոս. (այսինքն արարօղ, կերտօղ՝ իմա՛ տաղաչափական բանից.) ... *Զբանաստեղծս, զվիպագիրս. Եւս. քր. ՟Ա: *Նիւթ բանաստեղծիցն՝ ստութիւն. Պրպմ. ՟Լ՟Բ: *Մի ինձ առցես զառաջնոցն զբանաստեղծացն պատմութիւնս. Նիւս. կուս.: *Զբանաստեղծից ախտաւորաբար մնալն. Դիոն. թղթ.: *Դժուարին պատուածովք ըստ բանաստեղծացն ասել. Առ որս. ՟Է: *Զու՞մ արդեօք ʼի բանաստերծաց պատրուակես ընդ Մովսէսիւ. Գր. տղ. թղթ.: Եւ μυθοποιός fabularum fictor, scriptor Առասպելարկու աւակախօս. *Եսովպոս բանաստեղծ ʼի դեղփացւոց սատակեցաւ. Եւս. քր. ՟Բ: Եւ Բանիբուն. գրագէտ. ճարտարաբան. քաջ մատենագիր. (կամ թէ քերթող՝ ըստ ՟Ա նշ.). *Կարգէ Արտաշէս զվրոյր հազարապետ՝ զայր իմաստուն եւ բանաստեղծ. Խոր. ՟Բ. 50: *Նախ քան զմեզ քաջք եւ բանաստեղծք, արք հոյակապք եւ զարմանալիք զարժանի բան պատմութեան արձանագրեցին. Յհ. կթ.: ա. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ (բան). ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ. ա. Բանաստեղծութեամբ յօրինեալ. բանահիւսական. քերթողական. ճարտարահնար. եւ Մտացածին. պատիր. *Այլ եւ ճառս եւս ինքնախօսս բանաստեղծս յարդարեալ՝ զղջացուցիչս չար գործոց. Յհ. կթ.: *Բոլորովին ʼի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐԱՐԻՉ — (րչի, չաց.) NBH 1 0339 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա.գ. ποιητής, κτιστής, δημιουργός factor, creator, fabricator, opifex Ստեղծիչ. հաստիչ. գոյացուցիչ յոչնչէ. եւ Որ միանգամ առնէ ինչ տիրաբար. յօրինիչ. կազմիչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՀԻՒՍ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 434 Chronological Sequence: 10c ա. λογοποιός orationis artifex, ποιητής poeta Հիւսօղ բանից. բանաստեղծ. քերթօղ. *Յետին բանահիւսաց, եւ կրտսեր վարժապետաց: Եւ յե՛ւս ընտրելական երգս բանահիւսից գերահռչակեալ ես: Բանահիւսից կանանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 435 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ (ԲԱՆ) ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ. Բանաստեղծութեամբ յօրինեալ. բանահիւսական. քերթողական. ճարտարահնար. եւ Մտացածին. պատիր. *Այլ եւ ճառս եւս ինքնախօսս բանաստեղծս յարդարեալ՝ զղջացուցիչս չար գործոց. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 435 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c ա. Արարօղ բանից, որպէս բանաստեղծ. քերթող. ποιητής poeta *Որքան միանգամ ինչ բանարարացն գովեաց յարմարագոյն. Առ որս. ՟Է: Եւ Ատենախօս. քարոզատու. ճառաբան. *Ոչ եթէ հատուցաք ʼի ժողովս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՐՏԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 14c ա.գ. τεχνίτης artifex ἑργαζόμενος operans τειχιστής faber murarius ποιητής poeta σοφιστής sophista եւ τεχνικός artificiosus. (իբր ճարտարօղ, կա կերտարար.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՈՒԵՏԷՍ — (տի, տեայք, տեայց, տէից.) NBH 2 0660 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 13c գ. ՊՈՒԵՏԷՍ ՊՈՒԵՏԻԿՈՍ. որ եւ ՊՈՒԷՏ. Բառ յն. ποιητής poeta. (գրի եւ ՊՒԵՏԷՍ, ՊՒԷՏԷՍ, ՊՒԷՏԻԿՈՍ). Բանաստեղծ. բանահիւս. քերթող. կերտող, չափաբան. պէյիտ գրօղ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՈՒԵՏԻԿՈՍ — (ի, աց.) NBH 2 0660 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 13c գ. ՊՈՒԵՏԷՍ ՊՈՒԵՏԻԿՈՍ. որ եւ ՊՈՒԷՏ. Բառ յն. ποιητής poeta. (գրի եւ ՊՒԵՏԷՍ, ՊՒԷՏԷՍ, ՊՒԷՏԻԿՈՍ). Բանաստեղծ. բանահիւս. քերթող. կերտող, չափաբան. պէյիտ գրօղ, խօսօղ, երգօղ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՊԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 2 0824 Chronological Sequence: Early classical ա. ἑποποιός heroici carminis scriptor, versificator. Որ առնէ զվէպս քերթողաբար. բանաստեղծ. *Արկտիոս մեղէսացի վիպագործ: Եւ մեղէս կորընթացի վիպագործ. Եւս. քր. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1003 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. գ. γραμματικός grammaticus, litterator, litteratus. որպէս Գրական. գիտակ արուեստի քերականութեան. ԳՐԱՄԱՏԻԿՈՍ. որ ասի եւ ՔԵՐԹՈՂ՝ ո՛չ որպէս բանաստեղծ (որ է բուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՐԹՈՂ — (ի, աց.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c ՔԵՐԹՈՂ կամ ՔԵՐԴՈՂ. (գրի ʼի հին մատեանս եւ ՔԵՐԹԱՒՂ, իբր ՔԵՐԹՕՂ, ի, աց.) ποιητής poeta. Կերտօղ ոտանաւոր եւ չափաբերական բանից, եւ վիպասանութեանց. բանաստեղծ. չափաբան. տաղաչափ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.