ԱՂՋԱՄՂՋԵԱԼ

(-) NBH 1-0043 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ա. Մթագնեալ. միգապատ արարեալ, եւ եղեալ. նսեմ. աղօտ. *Խճողեն զորովայն, եւ աղջամղջեալ թմբրեցուցանեն բազում անմտութեամբ զանձինս իւրեանց. Ոսկ. ապաշխ.: *Բիւրապատիկ չարեօք զկեանս մարմնոյն աղջամղջեալ ապականէ. Երզն. մտթ.: *Երեկոյին ամանակն ոչ բացափայլ ունի զնշոյլսն, եւ ոչ աղջամղջեալ է: Բան անարգին եւ վատթարին՝ մթագոյն. զի թէպէտ եւ մեծապէս հասցէ (յունկն), աղջամղջեալ է. Փիլ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՋԱՄՂՋՈՒՏ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: 6c ա. Աղջամղջեալ. խաւարչուտ. մթնագոյն. մթնշաղ. ... *Վկայ՝ որ ʼի վերոյ մեր է երկինս աղջամղջուտ, եւ սիրելի երկիրս. Փիլ. յովն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՓԱՅԼ — ( ) NBH 1 474 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c ա. τηλαυγής longe splendorem spargens, praefulgens Արտափայլեալ. պայծառափայլ. անաղօտ. յստակ. ջինջ. *Իբրեւ զաստեղս, այսինքն մաքուրս եւ բացափայլս: Երեկոյին ամանակն՝ ոչ բացափայլս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.