ԱՂՋԿՈՐԴԻ

(դւոյ.) NBH 1-0043 Chronological Sequence: Early classical գ. յն. որդի աղջկանց. պոռնկորդի. յաղիճ մօրէ ծնեալ. փիճ. *Աղջկորդի անձնամատն. ՟Ա. Թագ. ՟Ի. 30:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԻՃ — (աղճի.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. Աղջիկ աղճատեալ. (յորմէ եւ ԱՂՋԿՈՐԴԻ.) բոզ. կին պոռնիկ. ἐταίρα amica, meretrix ... *Առ որովք ղէէնա աղիճ նոցին բռնադատեալ զիւրոց դաշնաւորացն գուշակել՝ իւրովի զիւր լեզուն կտրեաց. Եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՄԱՏՆ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Մատնիչ անձին իւրոյ ʼի ձեռս օտարաց. վնասակար անձին եւ այլոց. ինքնակամ օտարացեալ. αὑτόμολος transfuga *Աղջկորդի անձնամատն. Նար. ՟Ի՟Բ. ՟Խ՟Ը: *Անձնամատն եղեն ʼի ձեռն նոցա. Լմբ. պտրգ.: *Անձնամատն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԶՈՐԴԻ — ( ) NBH 1 500 Chronological Sequence: Early classical, 14c գ. Պոռնկորդի. աղջկորդի. ... *Օրէնքն զբոզորդին չտայ թողուլ ʼի տունն Աստուծոյ. Ոսկիփոր.: *Գիտաց Սողոմոն դատ առնել, եւ ճանաչել զմանուկ զբոզորդին: Մի՛ մտցէ բոզորդի ʼի ժողովուրդ տեառն. Եփր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԹ — (ոյ, ոց կամ ից, կամ ու, ուց.) NBH 1 0974 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πρόγονος, προγόνη privignus, na. Որ չէ բուն եւ հարազատ որդի. զաւակ օտարի՝ ոդիացեալ ումեք ʼի պատճառս ծնողին իւրոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՃՈՐԴԻ — (դւոյ, ւոց.) NBH 2 0066 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c, 14c գ. իբր filius concubinae եւ իբր νόθος nothus, spurius, peregrinus. Որդի հարճի, կամ զաւակ ծնեալ ʼի հարճէ. եւ Աղջկորդի. *Ամաղէկ հարճորդի է եղիփազու որդւոյ իսաւայ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՈՌՆԿՈՐԴԻ — (դւոյ. դերաց. կամ դւոց.) NBH 2 0659 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. νόθος spurius. Որդի կնոջ պոռնկի. ծնեալն ʼի պոռնկութենէ. աղջկորդի. որդի շնութեան. պիտակ զաւակ. փիճ. *Մի մտցէ պոռնըորդի յեկեղեցի աստուծոյ. Օր. ՟Ի՟Գ..… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.