ԲԱՐԵԽՆԱՄ

(-) NBH 1-448 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. Բարւոք եւ քաջ խնամօղ, ամենախնամ, բարեգութ. *Հա՛յր անսկիզբն՝ բարեխնամ մարդասէր. Շար.: եւ Նար. ՟Ձ՟Բ. ՟Ղ՟Գ: *Առ քեզ դիմեալ գամ մա՛յրդ բարեխնամ. Գանձ.: Եւ իբր Բարեխնամական. խնամողական. *Բարեխնամ հայրենի քաղցրութիւն: Բարեխնամ կերակրողութիւն. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱԶՄԱԽՆԱՄ — ( ) NBH 1 406 Chronological Sequence: 13c ա. Որոյ խնամքն են բազում. բարեխնամ. բարեգութ. *Ըստ բազմախնամ ողորմութեանդ ողորմեա՛ ողորմելի ծառայիս. Յհ. գառն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 446 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c, 14c ա. Բարեգործ՝ ըստ ՟Ա. նշ. *Հասեալ գայք յատենի առաջի իմ անտրտում եւ անտխուր երեսօք որպէս զանմեղս եւ զբարեգործակս. Արծր. ՟Գ. 5: *Ընդ կապանաց ձեռինն բարեգործակ՝ խնդրէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՄՈՂՕՐԷՆ — ( ) NBH 1 0951 Chronological Sequence: 10c մ.ա. Ըստ օրինի խնամողի. խնամողական. բարեխնամ. *Խնամողօրէն տեսչութեամբ կամաց հովիւ կոչեցար: Խնամողօրէնն պաշտպանութեան նախնակրտ յարկին տեսչութեան. Նար. ՟Ժ՟Ե. ՟Ծ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 1003 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ն. ԾԱՂԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ որ եւ ԾԱՂԿԵՄ. ն. Տալ ծաղկիլ. յուռթի եւ բարգաւաճ առնել. ծաղկաձեւ փայլեցուցանել. պայծառացուցանել. *Զչորացեալս ծաղկեցուցանես ʼի բարի կրօնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c ն. ζωγραφέω pingo. Կենդանի գրել. նկարել զպատկեր կենդանի. նկարագրել. ստուգել. օրինակել. տպաւորել. յօրինել. ... *Յիս զքոյդ կենդանագրեցի անհպելի գեղեցկութիւն. Խոր. հռիփս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐԱԿՐՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1090 Chronological Sequence: 6c գ. Կերակրելն. սննդարարութիւն. դարմանատրութիւն. մանաւանդ՝ Մատակարարութիւն. տնտեսութիւն Տե՛ս եւ ԿԵՐԱԿՐՉՈՒԹԻՒՆ. *Զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան: Բարեխնամ կերակրողութեամբ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0388 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. πρόνοια, προμήθεια providentia, praevidentia, provisio, cura եւն. Յառաջատեսութիւն աստուծոյ՝ հանդերձ բարեխնամ տեսչութեամբ. յառաջագիտութիւն, եւ նախահայեաց տնտեսութիւն. տե՛ս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՓԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0938 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 13c չ. τρυφάω, εὑτρυφάω, κατατρυφάω delicior, delector, oblecto me, luxurio σπαταλάω, κατασπαταλάω deliciis affluo, diffluo. Ի փափկութեան կեալ. զեխիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.