ԲԱՐԵԽՕՍԵՄ

(եցի.) NBH 1-449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ն.չ. παρακαλέω advoco, deprecor, εὑτυγχάνω, πρεσβέω, ἰκετεύω intercedo, interpello, suplico Բարեխօս լինել եւ թախանձել որպէս միջնորդ եւ աղաչաւոր. միջնորդել. ... *Բարեխօսեալ առ մեծի թագաւորիդ՝ օգնեսցես մեզ. Խոր. ՟Գ. 57: *Զի բարեխօսեսցէ թագուհոյն. Ճ. ՟Բ.: *Առ Քրիստոս բարեխօսեա՛, փրկել զժողովուրդս իւր: Բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց: Բարեխօսեցէ՛ք առ տէր. եւ այլն. Շար.: Ժմ.: Իսկ զասելն զհոգւոյն սրբոյ. *Ըստ Աստուծոյ բարեխօսէ վասն սծբոց. Հռ. ՟Ը. 27. իմա՛ յանդիման լինել գերօրինակ միջնորդութեամբ. զորմէ տե՛ս ʼի բառն ԲԱՐԵԽՕՍ: Գեղեցիկ է եւ առաջիկայս մեկնութիւն. *Բարեխօսել նորա (այսինքն Քրիստոսի) վասն սրբոց, եւ բարեխօսել հոգւոյն սրբոյ՝ առ ʼի վարդապետելոյ մեզ, զի ընդ միմեանց բարեխօսիցեմք. եւ ոչ եթէ առ բարձրագոյն ոք՝ միածնին կամ հոգւոյն սրբոյ բարեխօսելն գիտելի է. քանզի միապատիւ է աստուածականն, եւ աչ բազմաբար. Ագաթ.: եւ Կորիւն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐԵԽՕՍԻՄ — ( ) NBH 1 449 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ձ. Նոյն ընդ վ. (=ԲԱՐԵԽՕՍԵՄ) քերթողաբար. *Որ միշտ պաղատի, եւ բարեխօսի՝ վասն ամենայնի. Գանձ.: կր. Եւ կամ կր. իբր Ընդունել զբարեխօսութիւն. *Իշխանն պարտ է, զի մի՛ յաղագս արդարոյն աղաչիցի, եւ մի՛ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.