ԲԱՐԵԿԱՄ

(ի, աց.) NBH 1-449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա.գ. φίλος amicus Որ կամի զբարի ընկերին որպէս անձին, կամ ունի զբարի կամս առ այլ. ընտանի սիրելի. սիրական, սրտակից. ... *Խօսէր տէր ընդ Մովսիսի դէմ յանդիման, որպէս ոք՝ զի խօսիցի ընդ բարեկամի իւրում: Ղազարոս բարեկամ մեր ննջեաց: Դուք բարեկամք էք իմ: Եղբայր քո, կամ բարեկամ հանգոյն անձին քո: Լուեալ երից բարեկամացն զչարիսն ամենայն: Բարեկամք իմ եւ մերձաւորք իմ: Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ: Եւ եղէն բարեկամք. քանզի յառաջ թշնամիք էին միմեանց. եւ այլն: *Բարեկամ Աստուծոյ Աբրահամ, բարեկամ Քրիստոսի Յովհաննէս. Եփր. աւետար.: *Թողեալ զօտարն եւ զթշնամին, սիրելոյն եւ բարեկամին բարկանաս. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Բարեկամ կոչեմք զնմանն նմանւոյ ըստ առաքինութեանն. Պղատ. օրին. ՟Ը: ԲԱՐԵԿԱՄ ԱՐՔԱՅԻ. որպէս Ներքին եւ առաջին խորհրդական եւ ընկեր թագաւորի. կոմս. ... յն. ἐταῖρος socius, sodalis, comes եւ ἁρχιεταῖρος, πρῶτος φίλος praecipuus կամ arachites amicus Ուստի նոյն է ասել՝ *Քուսի արաքացի բարեկամ Դաւթի, կամ *Քուսի առաջին բարեկամ արքայիʼʼ. տե՛ս ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 37: ՟Ժ՟Զ. 16. 17: ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Է. 33: Ի յն. երբեմն գրի ἁρχί , եւ երբեմն ἁραχί . եբր. ռկահ. Լծ. հյ. առաջին.: ԲԱՐԵԿԱՄ. լայնաբար, Սիրօղ. ընտել. եւ Մտերիմ. ... *Զյոպոպ եւ զշիղջ գիշերոյ համարիմ բարեկամ գոլ զնոսա, եւ խնդալ ʼի խաւարի. Մէկն. Ղեւտ.: *Այս իսկ է, զոր ասեն, իբրու՝ բարեկամ անձին իւրում բնութեամբ ամենայն մարդ իսկ է. Պղատ. օրին. ՟Է: *Քաղաքն ազատ գոլ պարտ է, եւ խոհեմական, եւ ինքեան բարեկամ. յն. φίλη amica Պղատ. օրին. ՟Գ: ԲԱՐԵԿԱՄՔ. Որոյ կամքն է բարի եւ բարեսէր, փո՛յթ առ բարին, կամ Հայեցօղ զբարի. *Հայելով Յիսուս ʼի բարեկամսն, եւ ըստ բարի ցանկութեան նոցա տայ զպարգեւսն. Մաշկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲԱՐԵԿԱՄ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 6c ա. Ոյր չիք բարեկամ. բարեկամ չունեցօղ. ... *Վասն որոյ եւ անբարեկամ եւ անսիրելի են յաշխարհի. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԿԱՄԻԿ — ( ) NBH 1 449 Chronological Sequence: Early classical ա. Քաղցր եւ սիրելի բարեկամ առանձինն. սերտ բարեկամ. ... *Անարգել զջերմնեակ բարեկամիկն. Մծբ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐՁԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0256 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 14c ա.գ. ἑγγίζων, ὀ ἑγγύς, ἕγγιστα, ἑγγίστατος, παρών appropinquans, praesens. Որ ոք կամ որ ինչ մերձ է տեղեաւ եւ ժամանակաւ. մօտաւոր. հպաւոր. առաջիկայ. մօտիկ. ... *Լա՛ւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՐԵԼԻ — (լւոյ, լաց.) NBH 2 0715 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա.գ. ἁγπητός, ἁγαπώμενος, ἡγαπώμενος carus, charus, amabilis, dilectus, amatus. Արժանի սիրոյ. սիրեցեալ. բարեկամ. որ կըսիրուի, սիրածը. ... *Մին սիրելի, եւ միւսն ատելի: Մի իշխեսցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Барекамаван — Село Барекамаван Բարեկամավան Страна АрменияАрмения …   Википедия

  • Список армянских имён — Армянские имена обычно делят на 5 категорий: титулованные, по родителям, по географии, по роду занятий или по отличительному признаку человека. Армянские имена и фамилии возможно, в силу влияния армянских диаспор разных стран на собственно… …   Википедия

  • ԱՆԵՐԵՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0140 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c ա. ἁόρατος invisibilis Աներեւոյթ. աներեւակ. անտես. ... *Աներեւելեաց մեծավայելչութիւն: Հասի՛ր առ պատուողս քոյոյս յիշատակի աներեւելի՛ բարեկամ. Նիւս. թէոդոր.: *Ի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԻՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: 6c ա. Իբր Այն՝ ոյր չգուցէ սիրելի ոք կամ բարեկամ. *Անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆՈՒՄ — (առի, ա՛ռ.) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λαμβάνω accipio, sumo եւն. Արմատն է Առ, այսինքն առումն: Ըմբռնել եւ ունել (որպէս թէ առնաբար). յինքն ձգել ձեռամբ. ընդունել. յափն բառնալ ձեռօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԵՏ — (ի, աւ կամ իւ, աց, օք.) NBH 1 0316 Chronological Sequence: 5c, 8c գ. ἰππεύς eques իտ. cavalliere Ձիաւոր ազնուական. իշխանաւոր հեծեալ. որ եւ ՍՊԱՅ .... եւ առանձին առմամբ՝ Կոմս. աւագ իշխան. ազատ. բարեկամ կամ թագադիր արքայի. ... *Կոչիլ նմա թագադիր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.