ԲԱՐԿԱՆԱՄ

(ացայ.) NBH 1-460 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c չ. ὁργίζομαι, θυμόομαι, ἁγανακτέω , παροξύνομαι irascor, indignor, furo, exacerbor Բարկ եւ սաստիկ լինել՝ վառմամբ կրից՝ մանաւանդ ʼի վրէժ անիրաւութեանն եղելոյ. ցասնուլ. զայրանալ. սրտմտիլ. զայրագնիլ. զչարիլ. դառնանալ. սրդողիլ. ... *Բարկացաւ Յակոբ, եւ կագէր ընդ լաբանու: Իբրեւ լուաւ տէրն նորա, բարկացաւ սրտմտութեամբ: Բարկացաւ տէր սրտմտութեամբ ʼի վերայ Մովսէսի: Բարկանա՛յք, եւ մի՛ մեղանչէք: Մի՛ բարկասցիս ծառայի քում: Բարկացաւ տէր ողայ, կամ ʼի վերայ ողայ: Զի մի՛ բարկասցի Աստուած ʼի բարբառ քո: Բարկացեալ է սոցա տէր: Միթէ գետո՞ց բարկասցիս տէր: Ի վերայ այսր ամենայնի ո՞չ բարկանայցեմ: Բարկացեալ էի ʼի վերայ ժողովրդեան իմոյ: Բարկացաւ սրտմտութիւն իմ ʼի վերայ նորա. եւ այլն: *Բարկանալով ʼի բժշկին. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Այն՝ բարկացելոյ էր, եւ այս՝ խրատողի. Մխ. երեմ.: *Բարկացան նոքա ʼի մէնջ ʼի վէգ եկինʼʼ. այսինքնոխացան. ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 59: *Բարկացաւ ʼի նմանէն մինչեւ յօրն դատաստանին տեառն մերոյ. Եփր. համաբ.: ԲԱՐԿԱՆԱԼ. որպէս Դժուարիլ, դժկամակիլ, ստրջանալ. դժարը գալ. ... *Բարկացայ, զի արարի զնոսա: Եւ լուեալ տասանցն՝ բարկացան ʼի վերայ երկուցն եղբարց: Սկսան բարկանալ Յակովբայ եւ Յովհաննու. եւ այլն: ԲԱՐԿԱՆԱԼ. Զայրանալ, ըստ որում սաստկանալ. Տե՛ս ʼի բայն ԲԱՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, ըստ ՟Բ նշ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.