ԲԱՐՁՐԱԳԱՀ

(-) NBH 1-463 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա. Ոյր բարձր է գահ. գահերէց. նախապատիւ. *Քննեցաւ (սոդոմ) ʼի բարձրագահ տեառնէնʼʼ. այսինքն ʼի բարձրելոյն. Ագաթ.: *Բարձրագահ օրհնաբան էիցն խմբակցութեանց. Նար. մծբ.: *Արք պատուաւորք, ճոխք, եւ բարձրագահք. Արծր.: *Բարձրագահ առ դատողական ատենին եղեալ. Սկեւռ. աղ.: *Սուրբ եւ բարձրագահ արքեպիսկոպոսիդ. Գագիկ առ ռոմանոս.: Կամ որպէս Բարձր գահիւք՝ դրիւք. բարձրաբերձ. *Բարձրագահ աշտանակ: Բագին բարձրագահ. Անան. եկեղ.: *Ելանել ʼի բարձրագահ ծայրն առաքինութեան. Ճ. ՟Ա.: *Ի վերայ բարձրագահ դիտանոցի առաքինութեան ելեալ. Սկեւռ. լմբ.: Կամ Պերճ, վեհ, վսեմ. բարձրագոյն. *Խորին եւ յաւէտ բարձրագահ խորհուրդ: Բնակեալ ʼի փառս բարձրագահս: Անան. եկեղ.: *Բարձրագահ իշխանութեամբ. Ուռպ.: գ. ԲԱՐՁՐԱԳԱՀՔ, ից. գ. որպէս Յառաջագահք, կամ նախաթոռք. այսինքն առաջին նստարան, կամ երեւելի բազմոց յատենի. προτοκαθεδρία prima cathedra, sedes *Սիրէք զբարձրագահս ʼի ժողովուրդս. Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 43: *Կործանեցան բարձրագահք նոցա. Եղիշ. ՟Ը: Կամ Բարձր տեղի, բեմ, դիտանոց. *Զարթուցեալ մարգարէն (Յովնան), եւ ʼի վերայ նաւին ողին եղեալ ... ʼի վերուստ իբրու ʼի բարձրագահից իմն՝ չարեացն շուրջ հայեցեալ ետես զբազմութիւնն. Փիլ. յովն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. ἑθνάρχη , gentilis principatus Պետութիւն կամ իշխանութիւն ազգի, ցեղապետութիւն. նախարարութիւն. *Յազգապետութիւն եւ յազգածութիւն վիճակաւորեալ: Յաղագս քահանայապետութեան եւ ազգապետութեան վիճէին: Եթէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁԵՐԷՑ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: Early classical ա. Գահերէց, եւ Գահերիցական. բարձրագահ յընթրիս կամ յիշխանութեան. *Ետ քեզ զաւագութիւն, եւ զբարձերէց տեղիʼʼ. յն. մի բառ՝ զնախագահութիւն. *Որ էր մի ʼի չորից գահերէց բարձերէց տաճարին արքունի. Բուզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԹՈՌ — ( ) NBH 2 0014 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ὀμόθρονος in eodem solio sedens. Աթոռակից. գահակից. բարձակից. *Որպէս որդի՝ նկարագիր եւ պատկեր, եւ համաթոռ, եւ արարիչ: Գահակից է աստուծոյ, եւ համաթոռ ամենեցունց տիրողին լինի. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՈՒԱՒՈՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 1058 Chronological Sequence: Unknown date ա. Առաւել պատուաւոր. պատուականագոյն. *Ի գիրկս բառնալով՝ պատուաւորագոյն եւս լինել բազկացն, եւ բարձրագահ քան զաթոռս քառակերպիցն. Եպիփ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.