ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ

(-) NBH 1-0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ Տկար եւ փանաքի իմաստիւք կամ իմացուածովք. անճարակ խելքով. *Աղքատիմաստ բնութիւնք մարդկայնոցս. Աթ. խչ.: *Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն: Իմով աղքատիմաստ բանգիտութեամբ. Արծր.: *Փոքր ʼի շատէ օրինակեալ աղքատիմաստ եւ աղօտ գիտութեամբ. Զքր. կթ.: *Ըստ իմում աղքատիմաց մտացս. Անան. զղջ.: *Տուաւ փոքր ʼի շատէ յաղքատիմաց եւ ʼի տկար իմաստից մերոց: Աղքատիմաց մերով բանիւ. Շ. թղթ.: *Զիմ զաղքատիմաց եւ զդուզնաքեայ ընկալցիս բան. Նիւս. ստէփ: *Աղքատիմաց բայիւք զբանս յիշատակիս գրեցի. Ասող. վերջ: *Զայս չնչին եւ աղքատիմաց բան. Սկեւռ. ես.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ Տկար եւ փանաքի իմաստիւք կամ իմացուածովք. անճարակ խելքով. *Աղքատիմաստ բնութիւնք մարդկայնոցս. Աթ. խչ.: *Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն: Իմով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՆԱՔԻՄԱՑ — ( ) NBH 2 0931 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c, 13c ա. Աղքատիմաց, տկար իմաստիւք. նուաստախոհ. *Փանաքիմաց բայիւք մերովք: Փանաքիմաց խօսիցս: Ըստ մերումս փանաքիմաց մտածութեանց: Այսքան ետ բան՝ փանաքիմաց մտաց մեր՝ հոգին Աստուծոյ. Անյաղթ բարձր.: եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.