ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. πτωχεία, πενία paupertas, mendicitas Վիճակ աղքատաց. չքաւորութիւն. անընչութիւն. տնանկութիւն. ... *Ոչ աղքատութեամբ կերիցես զհաց քո: Ես ըստ աղքատութեան իմում պատրաստեցի: Զաղքատութիւն եւ զնեղութիւնս մեր: Աղքատութիւն զայր խոնարհ առնէ (կամ տնանկութիւն խոնարհեցուցանէ): Բեկումն ամբարշտաց, աղքատութիւն: Զաղքատութիւն եւ զանարգանս ʼի բաց բառնայ խրատ. եւ այլն: *Մեծութեան եւ աղքատութեան պատճառք. Եզնիկ.: *Աղքատութիւնք կարօտութեանց. Եղիշ.: *Վասն աղքատութեան ընչից. Պիտ.: *Հասեալք ʼի խոր աղքատութիւնս. Յհ. կթ.: *Զվերջին աղքատութիւնն առաջի դնէ. Սարգ.: Պակասութիւն ո՛ր եւ է իրաց. եւ յետնութիւն. ... *Ունէի եւ զաղքատութիւն մատենից, յորոց զնիւթս հաւաքել ʼի դէպ էր. Մխ. դտ.: *Վերջին աղքատութեամբ մտաց վարակեալ. Սարգ. յռջբ.: Առաքինութիւն կամաւոր աղքատութեան. *Կամաւոր աղքատութեամբ արքայութեանդ երկնից ընդ նմին լիցուք արժանի: Աղքատութիւնն ուսուցանէ ամենայն մարդոյ զճշմարտութիւնն. Շար.: Վրք. հց.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽԵՑ — I. (ի.) NBH 1 0941 Chronological Sequence: Unknown date Տ. Խեցի. որպէս Պատեան խեցեմորթաց. եւ Անօթ կաւեղեն, եւ Հեց. *Յայնպիսի աղքատութիւն ետուն զանձինս, մինչեւ անօթ նոցին էր խեց կրիայի. Վրք. հց. ՟Է: Որպէս եւ ʼի բարդութիւնս Գրախեց, Նշանախեց, է իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՔԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0581 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 13c գ. ἁπορία penuria, inopia, defectus ἑκτημοσύνη paupertas. Չքաւորիլն, եւ չքաւոր գոլն. աղքատութիւն. պակասութիւն գոյից, եւ այլոց իրաց. *Այլ նա ի չքաւորութենէ իւրմէ՝ զամենայն զոր ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԿԱՂԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. Աղքատութիւն. յետնութիւն. տկարութիւն. խեղճութիւն, ոչնչութիւն. ... *Ղովտ զիւր աղկաղկութիւնն խոստովանէ՝ ասելով ոչ կարել ամենեւին ʼի բաց կալ ʼի քաղաքէ. Փիլ. լին.: *Յիշել եւ զիմ աղկաղկութիւնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0046 Chronological Sequence: 12c, 13c գ. Աղքատութիւն. աղքատին վիճակ կամ իրք. *Աղքատանաց եւ տառապանաց եւ անշքութեան էր կենցաղն Յիսուսի. Սկեւռ. յեսայ.: *Կերակրեսցիս յիմում բարին՝ յաղքատանաց եւ ʼի չնչին: Ընկալարուք վեհք ʼի տնանկաց՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ Ոչ գոլն ընչեղ. անինչ եւ անստացուած կեանք. աղքատութիւն՝ մանաւանդ կամաւոր. *Վասն անընչեղութեանն ʼի բազում խաղաղութեանն եւ յանհոգութեան են կեանք աղքատին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ Ոչ գոլն ընչեղ. անինչ եւ անստացուած կեանք. աղքատութիւն՝ մանաւանդ կամաւոր. *Վասն անընչեղութեանն ʼի բազում խաղաղութեանն եւ յանհոգութեան են կեանք աղքատին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՍՊԱՐ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆՊԱՏՍՊԱՐ ԱՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ. Ոյր չիք պատսպարօղ եւ պատսպարան, իբր հովանի կամ պատօղ ասպար. անօգնական. մերկ յամրութենէ. անմասն ʼի նպաստից եւ ʼի պաշտպանութենէ. թողեալ լքեալ. անմխիթար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. ԱՆՊԱՏՍՊԱՐ ԱՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ. Ոյր չիք պատսպարօղ եւ պատսպարան, իբր հովանի կամ պատօղ ասպար. անօգնական. մերկ յամրութենէ. անմասն ʼի նպաստից եւ ʼի պաշտպանութենէ. թողեալ լքեալ. անմխիթար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c գ. ἁκτημοσύνη, ἁκτησία inopia, paupertas Չստանալն ինչ մի սեպհական. անընչութիւն. աղքատութիւն կամաւոր. *Բարիոք է անստացուածութիւն, եւ ընչիցն արհամարհանք. Ածաբ. աղքատասիր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c գ. ἁδοξία ignominia, dedecus, vilitas Պակասութիւն փառաց. անշքութիւն. անպատուութիւն. անարգութիւն. նուաստութիւն. խոնարհութիւն. ... *Ելեալ աղքատութիւն եւ անփառութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.