ԱՂՕԹԱԿԻՑ

(կցի, ցաց.) NBH 1-0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. Կցորդ եւ ընկեր աղօթից. աղօթօղ ընդ այլս, եւ վասն այլոց. συνευχόμενος, εὑχόμενος *Արա՛ ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն. Պտրգ.: *Եւ ʼի վերայ մերձաւորին՝ աղօթակից մաքսաւորին. Յիսուս որդի.: *Որ յայլ արուեստս ընտրիցին, բազում նախանձաւորս ունիցին. եւ որք յայս պայծառանայցեն, սաստիկ աղօթակիցս (յն. բիւր աղօթողս). Ոսկ. մ. ՟Բ. 27: ԱՂՕԹԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. Ի միասին կամ միաբան ընդ այլս, եւ վասն այլոց աղօթել. συνεύχομαι simul oro մէկտեղ աղօթք ընել. *Հրեշտակք տեսեալ զվարս քո՝ աղօթակից քեզ լինին. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Իսկ նա եւ ոչ աղօթակից հաւանէր նմա լինել. Վրք. ոսկ.: *Աղօթակի՛ցք լերուք՝ եւ մեզ առատաբար զայս ձեզ մատակարարել. Ածաբ. աղք.: *Յանցելում գիշերիս ʼի յաղօթելն աղօթակից լինէի. Պիտ.: Ասի եւ ըստ յն. ոճոյ. *Վասն Աստուծոյ խօսիմ, եւ ձեզ զնոյն զայս աղօթակից լինիմ զգովելի կիրսս եւ զերանելիʼʼ. այս ինքն խնդրեմ աղօթիւք. Ածաբ. մկրտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՉԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 0033 Chronological Sequence: 12c ԱՂԱՉԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. Ընկերել յաղաչանս. աղօթակից լինել. մէկտեղ աղաչել. *Հրամայեմ աղաչակիցս ինձ լինել. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: 12c ա. Աղօթակից. աղաչակից. *Աղերսակիցք են մեզ սոքա առ հայրն պաղատանաց. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԻԿՆԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 0811 Chronological Sequence: Unknown date ա. Օգնական. թիկունք. արգա. *Սուրբ հրեշտակքն թիկնակից եւ աղօթակից լինին քեզ. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐԱԿՐԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 1090 Chronological Sequence: Unknown date ա. Կցորդ կերակրոյ. սեղանակից. *Աւազակն խաչակից եղեւ նմա. եւ դու նմա կերակրակից լիցիս, (կերակրելով ընդ քեզ զաղքատս). Ճ. ՟Գ.: *Ոչ ոք լինքն ինքեան կենակից ասիցէ, եւ ոչ կերակրակից, եւ ոչ աղօթակից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՂԹԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 2 0199 Chronological Sequence: 8c ա. συνικέτης petens simul, orans cum եւն. Աղօթակից. գործակից մաղթանաց. աղաչաւոր. բարեխօս. *Եկեալ առ ոք ʼի սրբոց արանց, եւ աղաչէ զնա լինել պաշտպան նմա եւ մաղթակից. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.