ԲԱՑԵՐԵՒ

(-) NBH 1-475 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա.մ. Բա՛ց եւ երեւելի, ակներեւ, յայտնի. *Առհասարակ ամենայն աշխարհի բացերեւ էր. Ոսկ. մտթ.: *Բայց Աստուծոյ բացերեւ տեսանին. Վանակ. յոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԾԱԾՈՒԿ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c ա. որ եւ ԱՆԾԱԾԿԵԼԻ. ἁπερικάλυπτος abscondi nescius, apertus Ոչ ծածուկ, եւ ոչ ծածկեալ. անթաքչելի. բացերեւ. յայտնի. բաց. ... *Սերովբէք զանծածուկ եւ զանշէջ ունելով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՍԱՒՈՐԵՄ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: 11c ն. ԲԱՑԵՐԵՍԱՒՈՐԵԼ. Պարզերես եւ բացերեւ յանձին ցուցանել. *Լոյսն փառաց հօր ... մերովս արարչապետութեամբ տեսակ, զմերս բացերեսաւորեալ՝ անխառն յամենից. Յիշատ. ոսկ. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒԱԿ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: 6c Նոյն ընդ վերնոյն (=ԲԱՑԵՐԵՒ), եւ Ընդարձակատեսիլ. *Համատարած (ծով) ծաւալեալ եւ քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒԱԿԱՆ — (ի, աւ.) NBH 1 475 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c ա. ἁποφαντικός enunciativus Որ ինչ է բացերեւ յայտնիչ բանիւ. յայտնաբարբառ. յայտնական. յայտնաբանական, յայտարարական. վճռական. *Բացերեւական՝ ոչ ամենայն (բան), այլ՝ եւ որում ճշմարտելն կամ ստելն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c գ. ἁπόδειξις comprobatio, demonstratio Բացերեւ ցուցումն. ցուցակութիւն. ցոյց. ապացոյց. յայտնութիւն. յայտ յանդիմանութիւն. *Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏԱՆԿԱՏ — ( ) NBH 2 0320 Chronological Sequence: 10c ա. Յայտնի նկատեալ կամ նկատելի. բացերեւ. *Յայտանկատ աչաց տեսողաց: Յայտանկատ տեսարան. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 2 0321 Chronological Sequence: 7c ա. Յայտնի տեսանելի. դիւրիմաց. բացերեւ. *Որ յայտատեսակ է, եւ ոչ յոլովախնդիր. Քեր. քերթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿ — ( ) NBH 2 0321 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿ կամ ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿԻ. Յայտնի երեւեալ. բացերեւ. քաջայայտ. արդէն ծանուցեալ. *Ի յայտերեւակ իրաց զճշմարիտն ծանուցանել կամիմքʼʼ. յն. սկզբնաւոր, կամ հին եւ հիմնական. Աթ. ՟Ը: *Զամօթանացն յայտերեւակի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿԻ — ( ) NBH 2 0321 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿ կամ ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿԻ. Յայտնի երեւեալ. բացերեւ. քաջայայտ. արդէն ծանուցեալ. *Ի յայտերեւակ իրաց զճշմարիտն ծանուցանել կամիմքʼʼ. յն. սկզբնաւոր, կամ հին եւ հիմնական. Աթ. ՟Ը: *Զամօթանացն յայտերեւակի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՑ — ( ) NBH 2 0321 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կացեալն յայտյանդիման. բացերեւ. *Քանզի յոյժ հաւատացեալ էր այրն, չէր ինչ պիտոյ տեսիլ երեսաց յայտյանդիմանակաց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4. ըստ Ճ. ՟Գ.: Իսկ ʼի բուն օրինակն, յանդիմանակաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.