ԲԱՑԵՐԵՒԱԿԱՆ

(ի, աւ.) NBH 1-475 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c ա. ἁποφαντικός enunciativus Որ ինչ է բացերեւ յայտնիչ բանիւ. յայտնաբարբառ. յայտնական. յայտնաբանական, յայտարարական. վճռական. *Բացերեւական՝ ոչ ամենայն (բան), այլ՝ եւ որում ճշմարտելն կամ ստելն իք (այսինքն յորում գոյ): Եւ է մի առաջին բան բացերեւական՝ ստորասութիւն, ապա բացասութիւն. Պերիարմ.: *Փոխի առ վարդապետութիւն ստորութեան եւ բացասութեան, եւ բացերեւական բանի, յորոց նախադասութիւնքն բաղկանան. Անյաղթ պերիարմ.: *Վարին գիրք յոլովակի հասարակականաւ անուամբ եւ բայիւք, այլ եւ բանիւ բացերեւականօք. Սարկ. քհ.: *Բացերեւական բան է՝ ստորասական եւ բացասական, որ միայն զճշմարիտն եւ զսուտն յայտնէ. Պօղոս նստի. Պօղոս ոչ նստի...: Հարկաւոր գոյ լինել զբացերեւականն բան յանուանէ եւ ʼի բայէ. Ոսկիփոր. ʼի տիրատրոյ, որ երեւի իմանալ զոր եւ է նախադասութիւն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՑԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 472 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c, 13c գ. որ եւ ԲԱՑԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ. Երբեմն՝ որպէս ἁπόφανσις enunciatio, pronuntiatio, sententia Բացաձայնութեամբ արտասանութիւն. բան բացարձակ. վճիռ. դատակնիք. *Խրատն է բան բացասութիւն գլխաւորեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c գ. ἁπόδειξις comprobatio, demonstratio Բացերեւ ցուցումն. ցուցակութիւն. ցոյց. ապացոյց. յայտնութիւն. յայտ յանդիմանութիւն. *Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՐԱԴՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0748 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ὐποθετικός hypotheticus, conditionalis, suppositus. Ենթադրական. պայմանաւոր. ստորասական ի միտս. յանձնառական. *Երկակի ելոյ առաջարկութեան, կամ ստորոգականի, եւ կամ ստորադրականի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՊԱԼՈՒՄՆ — (լման.) NBH 2 0845 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Տապալելն եւ տապալիլն՝ ըստ ամենայն նշ. *Կարծրագոյն գտար առ ʼի տապալումն աւերածոյ: Հիմնաշարժ տապալմամբ: Զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս: Ի տանցն տապալմունս. Անան. եկեղ.: Արծր. ՟Դ. 4: Պիտ.: Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.