ԲԱՑԵՐԵՒԵՄ

(բացերեւեալ.) NBH 1-475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c ն. ԲԱՑԵՐԵՒԵԼ ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁποφαίνομαι planum facio, demonstro եւ exxlico, decerno, enuncio որ եւ ԲԱՑԵՐԵՒՈՑԵԼ, ԲԱՑԱՍԵԼ. Յայտնի երեւեցուցանել. արտայայտել. յանդիման կացուցանել, յայտ առնել բանիւ կամ գործով. *Տեառնն բացերեւեալ, թէ երթիցեն նոքա ʼի տանջանսն յաւիտենականս, եւ արդարքն ʼի կեանսն յաւիտենականս. Բրս. հց.: *Համօրէն կիրս մարդկայինս յիւրումն բացերեւեցոյց մարմնում. Խոսրովիկ.: *Զիշխանական տէրութեանն իւրոյ բացերեւեցուցանէր զիշխանութիւնն. Նանայ.: *Արդեան ամանակս ընդ ներգործութեամբ զսա բացերեւեցոյց. Անյաղթ պերիարմ.: *Յօժարանալ պարտ է քեզ իսկ, զոր ինչ խորհիսդ յաղագս այսորիկ՝ բացերեւեցուցանել: Բացերեւեցուցանելով արս ʼի սոցունց արիագոյնս. Պղատ. օրին. ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.