ԲԵՄԲ

(ի.) NBH 1-481 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 11c - Տ. ԲԵՄ ըստ ամենայն նշ. *Նստէր ʼի սուրբ եկեղեցւոջն ʼի վերայ բեմբին՝ մերձ առ սեղանն Աստուծոյ ʼի սուրբ կաթուղիկէին (սուրբն Սահակ ʼի սարկաւագութեան): Կանգնեալ երեւեցաւ ինձ յերկրի բեմբ չորեքկուսի ամպեղէն: Եւ ահա կայր ʼի վերայ բեմբին՝ սեղան չորեքկուսի ականակապ: Եւ ընդ ահեկէ բեմբին տեսի աթոռ մի բարձր. Փարպ.: *Դիտանոցի երկնատեսակ բարձրութեան բեմբին: Ոչ եթէ աթոռք արկեալ կան ձեռակերտական մարդկային բեմբի ʼի յերկրի ... դատեալ դատողացն. Նար. խչ. եւ Նար. մծբ.: *Առաջի մեծասքանչ բեմբին զօրութեանց. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 12: *Ի բեմբի աւետարանն՝ զաստուածխօսութիւնն Քրիստոսի առ սուրբս ցուցանէ. Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱԲԱՂՈՎՆ — (ի, աւ, օք.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. ԱՂԱԲԱՂՈՎՆ ԱՂԱԲԱՆՈՍ, ԱՂԱԲՈՂՈՆ. որ եւ ԱՆԱՓԱՂ. եւ ՂԱԲՈՂՈՆ. բառ յն. ἁναβολή, ἁναβόλαιον, ἑξωμίς abolla, amictus, tunica brevis, superhumeralia Վերարկու. թիկնոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐ — (բարձու, ʼի բարձուէ, ձամբ, կամ ձու. բարձունք, ձանց, ձամբք.) NBH 1 462 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ὐψηλός altus, elatus, excelsus, sublimis Ի վեր բարձեալ, ամբարձեալ, վերացեալ. վերին. վերագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՄ — (ի, աց,) NBH 1 480 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. ԲԵՄ որ եւ ԲԵՄԲ. βῆμα (լծ. եւ եբրչ բամա, պամա) tribunal, suggestus Ատեան, կամ բարձր տեղի ատենի. աթոռ դատողական. ... *Պիղոտոս ... ած զՅիսուս արտաքս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀ — I. (ու, կամ ոյ, ուց, եւ ի, ից.) NBH 1 0522 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. καθέδρα, θρόνος cathedra, thronus, sedes Բարձրադիր վայր քան զմերձակայ տեղիս, իբր բեմ, բեմբ. որպէս Աթոռ պատուոյ. բազմոց. եւ նմանութեամբ՝ Բարձ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԱՐ — (ի, աւ, կամ ով.) NBH 2 0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՈՒՐԱՐ ՈՐԱՐ ՈՒՐԱՐՆ. Նոյն եւ յն. օրա՛րիօն. լտ. օրա՛րիում , որ եւ ՓԱԿԵՂՆ. յն. ֆա՛գէլլօս. լտ. ֆա՛սչիս, ֆա՛սչիա. ὠράριον orarium եւ φάκελλος fascis,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐԱՐՆ — (րին, րամբ.) NBH 2 0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ՈՒՐԱՐ ՈՐԱՐ ՈՒՐԱՐՆ. Նոյն եւ յն. օրա՛րիօն. լտ. օրա՛րիում , որ եւ ՓԱԿԵՂՆ. յն. ֆա՛գէլլօս. լտ. ֆա՛սչիս, ֆա՛սչիա. ὠράριον orarium եւ φάκελλος fascis, fascia …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՆՊ — (ի.) NBH 2 0596 Chronological Sequence: 12c գ. Որպէս Բեմբ. կամ բարձր վայր. *Սրօք եւ բրօք կանխեալ՝ ընկեցին զնա ʼի պանպէն ʼի մէջ բազմամբոխ խուխային. Ուռհ. (գուցէ՝ ʼի պարսպէն ... խուժանին) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՀԱԳՈՅ — ( ) NBH 2 0799 Chronological Sequence: Unknown date ա. Գերագոյ. գերագոյն. բարձր. ահաւոր. *Տեսեալ զքեզ ʼի բեմբ վեհագոյ՝ բազկատարած ընդդէմ սեղանոյ: Եւ տապանին նոյեան վեհագոյ: Եւ տաճարին գտեալ վեհագոյ. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՏՐԱՍԿԵՂ — (ի, աց.) NBH 2 0870 Chronological Sequence: Unknown date, 5c գ. (գրի վրիպակաւ եւ Տետրակ սկեղ, Տետրասկտեղ՞ Տետրասկտուղ.) Բառ յն. դէդրասգէլի՛ս. τετρασκελής quadrupes. այսինքն քառոտանի, կամ քառաբարձ կազմած. զոր եւ դնեն յոյնք ʼի վերայ մաղզմայի. չորս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.