ԱՂՕԹԱՐԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0047 Chronological Sequence: 7c, 10c, 12c - Տ. ԱՂՕԹԱՆՈՑ. *Աղօթարանք կոչին, եւ սրբարանք. Սհկ. կթ.: *Դատապարտեալ ելանեն յաղօթարանէն. Խոսր.: *Եկեսցեն յաղօթարանն առ քահանայսն. Շ. թղթ.: *Կրօնաւորաց աղօթարան է. Լմբ. պտրգ.: ա. Իբր ա. *Յաղօթարանն վայրի ընդ պատաղմունս այսր կենցաղոյս շրջանակեցայ. Նար. ՟Ի: ԱՂՕԹԱՐԱՆ ասի ռմկ. եւ Արեւելք. իբրեւ կողմն աղօթելոյ սովորաբար:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՕԹԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c գ. ԱՂՕԹԱՆՈՑ որ եւ ԱՂՕԹԱՏՈՒՆ, ԱՂՕԹԱՐԱՆ. εὑκτήριον oratorium Տուն եւ տեղի աղօթից. եկեղեցի. տաճար. մատուռն. աղօթք ընելու տեղ, ժամ. ... *Քրիստոս իբրեւ եկն, զամենայն երկիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿԵՂԵՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑκκλησία ecclesia, congregatio, coetus evocatus, concio Բառ յն. էգգլիսիա. (որ եւ ըստ եբր. քահալ.) ըստ ձայնին՝ արտակոչութիւն. հրաւէր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՏԵՂ — (ի, աց.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՏԵՂ ԺԱՄԱՏԵՂԻ. Տեղի ժամ ասելոյ. եկեղեցի. մատուռն. աղօթարան. աղոթք ընելու տեղ, ժամ. *Ժամատեղ եդիք, աղօթս կարգեցիք. . . Ծոյլ ժամատեղաց, սիրող հեշտ կենաց. Գանձ.: *Քակեցան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՏԵՂ ԺԱՄԱՏԵՂԻ. Տեղի ժամ ասելոյ. եկեղեցի. մատուռն. աղօթարան. աղոթք ընելու տեղ, ժամ. *Ժամատեղ եդիք, աղօթս կարգեցիք. . . Ծոյլ ժամատեղաց, սիրող հեշտ կենաց. Գանձ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏՈՒՌՆ — (տրան, րունք, րանց.) NBH 2 0215 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. (որպէս թէ Մարտուռն. ըստ յն. մարտի՛ռիօն այսինքն Մարտիրոսանոց.) μαρτύριον martyrium, templum in honorem martyris; locus, ubi martyres colunter,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒԹԱՆԿԻՒՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 2 0539 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ὁκτάγωνος octagonus. Որոյ են անկիւնք ութ. ... *Սկսաւ շինել զտունն՝ աղօթարան ութանկիւնի. Ճ. ՟Գ.: *Զութանկիւնիս, եւ զբազմանկիւնիսն ձեւս. Նիւս. բն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԱՀԱՁԵՂՈՒՆ — ( ) NBH 2 0757 Chronological Sequence: Unknown date ա. Սրահակաձեւ ձեղուամբ. գմբեթայարկ. *Սկսաւ շինել զտունն աղօթարան ութանկիւնի՝ սրահաձեղուն ձեւով, որ մինչեւ ցայժմ կոչի գումբէթաեւձ. Ճ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0761 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἀγιαστήριον (որ ի սուրբ գիրս թարգմանի սրբութիւն.) sanctuarium, sacrarium, locus et causa sanctificationis ἰερόν sacellum, templum. Բնակարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.