ԱՂՕՏԱԲԱՐ

(-) NBH 1-0048 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c մ. եւ ա. Ընդ աղօտ. աղօտս. նսեմաբար. մեղմով. նուազաբար. թերապէս. դոյզն ինչ. մթնշաղ կերպով, քիչ մը. λανθανόντως, ἁμυδρῶς obscure, subobscure *Համառօտաբար եւ արդէն իսկ լուծաք, եւ ո՛չ աղօտաբար: Աղօտաբար տեսանես զարեգակն. Առ որս. ՟Ե. եւ ՟Ժ՟Բ: *Հաւաստեա՛ զաղօտաբար թուեցեալ ասացեալսն. Պրպմ. ՟Լ՟Թ: *Աղօտաբար իմն համբաւ մեզ տուաւ. Բրս. գորդ.: *Որ լսէն ծայրիւք լսելեաց, կարէ աղօտաբար իմն առնել զասացելոցն ընդունելութիւն. Փիլ. ել.: *Աղօտաբար սուղ ինչ առ աչս մատուցանէ զտեսաւորութիւնն: Աղօտաբար զլոյսն ձգէ. Եղիշ. մկրտ.: Լմբ. պտրգ.: *Աղօտաբար զմեր գիտողի դպրութիւն. Շ. թղթ.: *Զաղօտաբարն նուագէին զհնչումն. Յհ. իմ. ատ.: *Ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից. Պիտ.: *Ծխոյ նմանութիւն ունել ասաց՝ ըստ աղօտաբար ակնարկութեան տեսութեանն. Պիսիդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՕՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁμυδρός, μικρός hebes, subobscurus, parvus, tenuis, exiguus Նսեմ. մեղմ. բութ. նուազ. դոյզն. տկար. թոյլ. մշուշ, մթնշաղ, թուլ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0048 Chronological Sequence: 12c Տ. ԱՂՕՏԱԲԱՐ. *Այս թէպէտ առ մարգարէիւքն էր աղօտապէս, Քրիստոսիւ որպէս արեգակն զաշխարհս լուսաւորեաց ... Ճանապարհորդեցին աղօտապէս, մինչեւ ծագեցաւ արեգակն: Աղօտապէս ձգտիմք յանճառ խորոցն քննութիւն: Կամեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻԺ — (բժոյ.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 13c գ. λήμα, λημία gramia, lippitudo Գիճութիւն եւ աղտ աչաց՝ խառն ընդ արտօսր. աղտ թանձրացեալ զաչօք. աչքի աղտ, ճպուռ, ճպռոտութիւն. ... *Ի բաց բարձեալ յականէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՒԵԼԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0678 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c մ. φανερῶς, ἑμφανῶς visibiliter, manifeste, clare, palam, aperte Երեւելաբար. երեւապէս. երեւակի. բացերեւակի. յայտնապէս. պայծառ կամ զգալի օրինակաւ. ափ յայտնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍՆԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 0903 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ունի զտեսիլ կամ զնմանութիւն եւ զյատկութիւն ինչ լուսնի. *Աղօտաբար իմն ծագէր լուսնատեսիլ նշոյլք արդարութեան օրինացն. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՓԱՒՈՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0574 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. συμμέτρως, μετρίως mediocriter, moderate, modicum. Չափով. միջակաբար, սակաւուք, փոքր ի շատէ՝ պարզագունիցն չափաւորապէս հանդիպելով. Պորփ.: *Առ ի տեսանել զչափաւորապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՒԵՐԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0753 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 12c ն. σκιαγραφέω, σκιογραφέω adumbro, delineo, significo. Գրել նկարել ստուերաբար կամ աղօտաբար. օրինակել՝ նշանակել իբրեւ ի ստուերի զնմանութիւն ճշմարտութեան. *Սիք իմն (շնչեալ՝)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՊԱՒՈՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0893 Chronological Sequence: 5c, 10c, 12c ա.մ. ἑκτυπότερος, ρῶς espressior, ius Նմանագոյն. յար եւ նման. բացայայտագոյն. իսկագոյն. *Առաջինն աղօտաբար, երկրորդն տպաւորագոյն: Քան զմեզ կատարելագոյն եւ տպաւորագոյն (հասու են հրեշտակք). Ածաբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.