ԱՂՕՏԱԳՈՅՆ

(գունի, ից.) NBH 1-0048 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել կամ յոյժ աղօտ. նսեմագոյն. մթագոյն. նուազագոյն. ἁμυδρότερος, ἁμαυρότερος obscurior *Աղօտագոյն ունի զբաշխողականն երեւումն: Լուսափայլութիւնք՝ ոմանց յայտնագոյն, եւ ոմանց աղօտագոյն բաշխին. Դիոն.: Մաքս.: *Լուսոյ յաւելուած առնելով զլոյս, աղօտագունիս զսաստկագոյնն: Ցոյցք ասացելոցն ստուգապէս ոչ երեւէին նոցա յայտնի, այլ աղօտագոյն. Ոսկ. յհ.: *Աղօտագոյն նրբից շարժմանց ոչ հմտանան. Շ. իմ. եղակ.: *Ոչ եթէ աղօտագոյն դատապարտութեան արժանի իցէ. Բրս. բարկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՏՊԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 12c ա. Ուր չիք տիպ եւ օրինակ յայտնի. աննշանակ. աննմանագոյն. աղօտագոյն. *Քան զամենայն օրինակս տպաւորագոյն է, եւ անտպագոյն ... Անտպագոյն, վասն զի կատարելապէս զպատկեր ինչ ոչ ցուցանէ. Սարգ. յկ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԳԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0337 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ὁξυωπής acutum cernens Տ. ՍՐԱՏԵՍ *Տեսանելիք արագատես. Ճ. ՟Ա.: *Մտաց արագատես աչօքն. Փիլ. ի ՟գ. մանկ.: *Ըստ հասակիդ քո արագատե՛ս ես. քանզի համբակ գոլով ամենայն մարդ՝ զայսպիսիս աղօտագոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՇԽՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 439 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c ա. ԲԱՇԽՈՂԱԿԱՆ որ եւ ԲԱՇԽԱԿԱՆ. Տրամաբանական. բաշխիչ, եւ սփռիչ. որոշիչ. *Բաշխողական անուանի արդար, այն՝ որ առանց ակնառութեան ըստ արժանեաց եւ կարեաց իւրաքանչիւր մատարարարիցէ. Տօնակ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՒԵՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0753 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Նսեմագոյն. աղօտագոյն. սեւագոյն. մթին. *Յառնեն մեղաւորքն ստուերագոյն մարմնով. Ոսկ. ի նեռն.: *Ամբարտաւանութիւն մեծ է այնոցիկ, որ ստուերագոյն ախտիւ մեղացն խաւարեալք իցեն. Իգն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՍՈՒՌԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0954 Chronological Sequence: 7c գ. Բառ յն. ֆօսո՛ւռա. այսինքն լուսատտուն (ʼի φῶς եւ οὑρά ), որ եւ λαμπυρίς . փայլող. cicindela. իտ. lucciola. Ճանճիկ, որ ʼի թռչիլն ընդ երեկս եւ ʼի գիշերի՝ լոյս շողացուցանէ ʼի տտանէ. կայ եւ թրթուր նորա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.