ԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c գ. Ազատն գոլ. ազատութիւն. *Կորուսեալ զազատականութիւն իւր անազատութեամբ չարութեանն. Ճառընտ.: Վիճակ ազատաց. ազնուականութիւն. *Զտուն իւր բարւոք կարգաւորէր ըստ արժանի ազատականութեան իւրոյ. Վրք. ոսկ. ձ: Ազատ կամք, անձնիշխանութիւն. ինքնայօժարութիւն. *Որպէս թէ ոչ ունիցիս ազատականութիւն ʼի շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ: Զի փորձեսցէ զազատականութիւն կամաց միայնակեցին. Վրք. հց. ՟Բ: Առատաձեռնութիւն՝ վայելչական ազատաց. ինքնայօժար բերումն ʼի մեծամեծ եւ յօգտակար ծախս. *Ազատականութիւն է առաքինութիւն անձինն՝ դիւրածախ ʼի գեղեցկագոյնսն: Ազատականութեան է յօժարատրականն գոլ յիրս գովելիս. Արիստ. առաք. յորմէ եւ Լմբ. սղ.: *Ազատականութեամբ առ նա վարեսցուք. Շ. ՟ա. յհ. ՟Հ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՏԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0294 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c գ. Առատաձեռն գոլ. ազատականութիւն. *Առատաձեռնութեամբ զամենայն ոք յինքն յանգուցանէր. Խոր. ՟Բ. 37: *Լրութիւնս սիրոյ առ ʼի նմանէ ընկալեալ առատաձեռնութեամբ. Յհ. կթ.: *Առատաձեռնութեամբ բաշխէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԾԱԽ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. εὕφθαρτος facile corruptibilis Դիւրածախելի, դիւրաւ այրելի, սպառելի. անցաւոր. ապականացու, յաղթելի. *Զդիւրածախ անասնոց զմարմինս ոչ թառամեցոյց. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.