ԱՃԱՊԱՐԵՄ

(եցի.) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c ն. (ʼի բառէն ճեպ. շտապ. ջափուգ, աճէլէ.) ταχύνω, φθάνω , προφθάνω, προκαταλαμβάνω, σπεύδω accelero, anteverto, praevenio, festino, propero Ճեպիլ. փութալ. յառաջել. կանխել. վաղվաղել. երագել. նախաժամանել. արտորալ. ... *Աճապարեաց Դաւիթ, եւ ընթացաւ ʼի ճակատն: Աճապարեաց սեմէի, էջ ընդառաջ արքայի: Աճապարեաց ելանել ʼի կառս իւր, եւ փախչել: Աճապարեցի փախչել ʼի թարշիշ: Աճապարեաց Աբդիու, անկաւ ʼի վերայ երեսաց: Եթէ ոչ վաղ աճապարեսջիք, եւս մեծամեծ ինչ քան զայս գործիցեն: Աճապարեսցուք գնել ընդ նմա ուխտ. եւ այլն: *Աճապարէին հասանել յառաջ ʼի խելս կամրջին. Ագաթ.: *Եթէ ոչ արքայդ աճապարեսցես նմա: Ի ներդեայն աճապարեալ հսկային. Խոր. ՟Բ. 23. 83: *Նախանձու ʼի բարիս աճապարել. Մագ. ՟Ի՟Ա: *Մի՛ աճապարեսցէ այս վտանգ հիւանդութեան մեռուցանել զձեզ. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.