ԱՃԱՌԱՊԱՏ

(-) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c ա. որ եւ ՆԵՐԴԱՊԱՏ. Պատեալ աճառովք՝ նեարդիւք եւ ջլօք. νευρώδης nerveus, nervosus այս ինքն ջղուտ, իբր յն. ջղային. *Մօտ ʼի մօտ շառաւիղս իմն աճառապատս խառնեալ ունի. Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Գ. կամ ὐμενοειδής mebranaceus այս ինքն թաղանթի նման. մաշկային. *Նմանեցուցանէ իմն զʼի ձեռն փողոցն եղեալ ձայնն՝ աճառապատ արտուղութեանն զանցիւք շուրջ զիւրեաւ հնչեցեալ. անդ. ՟Ժ. կամ τετάμενος extentus այս ինքն ձկտեալ. պրկեալ. *Խորտակեցից զբազուկս նորա հզօրս՝ ներդապատս եւ զաճառապատս. Եզեկ. ՟Լ. 22: *Յաճառապատ փողսն՝ որ պարանոցաւն՝ ընդ խոշորութիւն շնչափողին երիւրեցելոյ հագագին ձեւանայ. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՐՏՈՒՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0382 Chronological Sequence: 8c գ. Ելք ʼի դուրս արտաքոյ ուղւոյ կամ կարգի իրիք. որպէս լտ. deviatio ուստի ԶԱՆՑՔ ԱՐՏՈՒՂՈՒԹԵԱՆ, որ եւ կոչի ԱՌԱՆՑՈՒԹԻՒՆ, եւ Ի դուրս ցցուումն, ելունդն, բարձրութիւն. ἑξοχή eminentia, excrescentia *Նմանեցուցանէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆՑ — (զանցք.) NBH 1 0714 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 14c գ. Սաստկականն եւ հայցականն բառիս՝ Անց, անցք. որպէս Անցումն ըստ չափ սովորական. վարի ընդ բայս, եւ ʼի բաղադրութիւնս բայից, եւ դուն ուրեք առանձինն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՉԱՓՈՂ — (ի, աց եւ ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2 0486 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. ἁρτηρία arteria. Փող շնչոյ (իբր նէֆէս պօռուսու ). խռչափող. շնչաբեր երակ. մեծ շնչերակ՝՝ ջլուտ եւ աճառապատ՝ պինդ քան զմիս, եւ կակուղ քան զոսկր. խռչակ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՂԱԿ — ( ) NBH 2 0705 Chronological Sequence: Early classical գ. Բառ յն. սիլախօս, սէլա՛խիօն. σέλαχος, σελάχιον cartilagineus, cartilaginosum. Աճառապատ. ներդապատ. մակդիր լողակաց՝ որոց պատեանքն է մաշկ աճառոտ փոխանակ թեփոց. *Փոկք եւ դլբինք եւ ներկէսք, որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.