ԱՄԱՅԱՆԱՄ

(ացայ.) NBH 1-0051 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c չ. ἑρημόομαι desolor Անապատանալ. ամայի եւ աւերակ կամ անբնակ մնալ. թափուր մնալ. զրկիլ. ... *Աշխարհս մեր յանիշխանութեան ամս երիս աւերեալ ամայանայր. Խոր. ՟Գ. 56: *Ողբան սուրբ մարգարէքն զամայանալն Երուսաղէմի: Հայրապետական աթոռն ամայացեալ ʼի բնակողէն: Ամայացաւ ʼի բնակչացն երկիրս ամենայն. Լաստ. ՟Ժ. ՟Ժ՟Ը: Նմանութեամբ՝ իբր հեռանալ, հեռի գտանիլ. *Որք վասն մեղաց ամայանան ʼի Սուրբ Հոգւոյն. Խոսր.: *Ամայացեալ է եւ ոչ ոք յիմաստութենէ. Փիլ. լիւս.: *Երիտասարդն ʼի գաւազանէ ամայացեալ՝ ստահակէ. Լմբ. առակ.: Միայնանալ յանապատ. առանձնանալ. *Ելեալ ʼի լերինս ամայանայր: Ամայացեալ միայնակեացք. Գր. սարկ. լուս. Ճ. ՟Ա.: Խափանիլ. ʼի մոռացօնս լինել. ... *Զբազմամեայ ամայացեալ բանս բերի քեզ ʼի տեսութիւն. Մագ. ՟Ի՟Ը: Եւ փոխանակ գրելոյ ԱՄԱՆԱԼ. իբր Թօթափիլ. (որպէս թէ եւ ամայանալն իցէ թափիլ իբր յամանոյ.) *Զմանկահեղձոյցն չարեաց տային տոկոսին՝ յանդնդապտոյտ խորսն ամայանալով. Սկեւռ. աղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.