ԱՄԱՌՆ

(ռան կամ րան, րունք.) NBH 1-0052 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c գ. θέρος aestas Մին ʼի չորից եղանակաց տարւոյ՝ ջերմ եւ տօթագին. ʼի ՟Ի՟Ա յունիսի ց՛՟Ի՟Բ. սեպտ. ամառ. ... (հյ. տապ) *Ամառն եւ գարուն զտի՛ւ եւ զգիշեր մի՛ դադարեսցեն: Զամառն եւ զգարուն նոյնպէս եղիցի (այս ինքն յամարան եւ ʼի գարնան): Անցին հունձք, անց ամառն: Զգարուն եւ զամառն դու ստեղծեր: Մերձ է ամառն. եւ այլն: *Ամառն ոչ միայն ջեռուցանէ, այլ եւ խորշակահար առնէ. Յճխ. ՟Դ: *Յամարան ժամանակի իցէ. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Զբօսանալով յամարան աւուրսն ʼի վերայ նորա. Մամիկ.: *Ամարունս եւ ձմերունս կատարելով. Փիլ. նխ. ՟բ.: Այլ զհոլովսն հասարակօրէն ʼի փոխ առնու ʼի բառէդ ԱՄԱՐԱՅՆԻ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԱՐԱՅՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. Ամառնային եղանակ. ամառ .... որ ըստ եբր. Ամառն դնի. իսկ ըստ յն. Հունձ. ἁμητός, θερισμός messis (զի եւ եբր. քայզ է ամառն. եւ քազիր, հունձ.) *Զտօն ամարայնոյ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՌՆԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0052 Chronological Sequence: 15c դիմ. ԱՄԱՌՆԱՆԱՅ. Ամառն լինի. տօթ լինի. *Աշխարհն հնդկաց ամառնանայ ʼի պտղահասութիւն. Տօմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՆԴԱՂ — ( ) NBH 1 0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. ἅοκνος impiger Որ ոչն դանդաղի. ժիր. արագաշարժ. անձանձրոյթ. որ չիտնտնար. ... *Թէ անդանդաղ լինիցիս, եկեսցէ իբրեւ զաղբիւր ամառն քո. Առակ. ՟Զ. 11: *Անդանդաղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՐԵՒԱՅՈՅԶ — ( ) NBH 1 0197 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c ա. Ուր իցէ յոյզք անձրեւաց. ամպրոպային. *Ամառն անձրեւայոյզ. Խոր. ՟Գ. 68: գ. ԱՆՁՐԵՒԱՅՈՅԶՔ. գ. Յոյզք անձրեւաց. ամպրոպ. ... *Ի պատճառս շոգոյ խոնաւութեան առնին անձրեւայոյզք. Վեցօր. ՟Զ: Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՈՒՆ — (աշնան.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c գ. ὁπώρα autumnus Եղանակ տարւոյ ընդ մէջ ամարան եւ ձմերան, ʼի 21 օրէ սեպտ. ց21 դեկտ. աշունք ... *Ամառն յաշուն (փոխի), եւ աշուն ʼի ձմեռն. Յճխ. ՟Ի՟Բ: *Յաշունն կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵԳԱԿՆԱԾԱԳ — ( ) NBH 1 0351 Chronological Sequence: 10c, 11c ա. Ընդ որ կամ ուր արեգակն ծագէ. արեւելեան. *Արեգակնածագ դուռն. Անան. եկեղ.: *Ամառն՝ ոչ արեգակնածագ. Սիսիան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՓԻ — (փւոյ, փեաց.) NBH 1 0383 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. որ եւ ԱՐՓ, փի, փից. αἱθήρ aether գրի եւ ԱՐՓԱՅ (ʼի բարդութիւնս), եւ ԱՐՓԻՆ. ըստ յն. եթեր. որպէս թէ կիզող. որ է լծ. ընդ պ. ատր, ազէր, այսինքն հուր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՑԱԿԻԶԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 509 Chronological Sequence: 6c ա. φλογωδέστατος ardentissimus Կարի բոցակիզօղ, տապացուցիչ. տօթագին յոյժ. *Արձակ, եւ բոցակիզագոյն օդ՝ ամառն. Փիլ. քհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.