ԱՄԱՐԱՅՆԻ

(նւոյ կամ նոյ.) NBH 1-0052 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c գ. Ամառնային եղանակ. ամառ .... որ ըստ եբր. Ամառն դնի. իսկ ըստ յն. Հունձ. ἁμητός, θερισμός messis (զի եւ եբր. քայզ է ամառն. եւ քազիր, հունձ.) *Զտօն ամարայնոյ՝ առաջնոյ արմտեաց քոց: Իբրեւ զամպ ցօղագին յաւուրս ամարայնոյ ամփոփելոյ. Ել. ՟Ի՟Գ. 16: Ես. ՟Ժ՟Ը. 4: ՟Ի՟Գ. 3: *Պտուղք ամարայնոյ (կամ ամարանւոյ): Ծաղկէ եւ պտղաբեր լինի գարնայնովն եւ ամարայնովն. Փիլ. լին. եւ Ել.: *Բաղդատութիւն գարնայնոյ եւ ամարայնոյ: Զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ. Պիտ.: *Ի գալ ամարայնոյն առաքի ʼի թագաւորէն դատաւոր. Լաստ. ՟Ի՟Գ: *Զտապ ամարայնւոյ: Ամարայնոյ ժամանակ. Մագ. ՟Ի՟Զ: Ոսկ. մ. ՟Բ. 17: *Արեւակէզ յամարայնի. Յհ. կթ.: *Իբր այն թէ հասեալ իցէ ձմեռն յամարայնի. Նար. ՟Ի՟Ե: մ. ԱՄԱՐԱՅՆԻ. մ. ἑν ἁμητῷ, θέρους aestate ամառ ատենը. ... իբր յամարայնի. ամարանի. յն. ʼի հունձս, կամ յամառն. *Որպէս ձիւնաբեր ամարայնի՝ տօթացելոյ օգնական է: Որպէս ցօղ ամարայնի, եւ անձրեւ ʼի հունձս. Առակ. ՟Ի՟Ե. 19: ՟Խ՟Զ. 1: *Ամարայնի՝ ես յիս հրկէզ լինիմ. Շիր.: *Ամարայնի եւ ձմերայնի, ʼի տուէ եւ ʼի գիշերի զէն զգենուլ: Ձմերայնի ջեռնուլ, եւ ամարայնի զովանալ (ըստ դրից տանց). Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԱՐԱՆԻ — (նւոյ.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c գ. Նոյն ընդ ամարայնի. θερεία aestas Հասանէին ʼի ծով եզրն յընդմիջել ամարանոյն. Եւս. քր. ՟Ա: *Յամարանի եւ ʼի ձմերայնի միշտ սաղարթացեալ լինի. Նոննոս.: *Ժամանակք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՌՆ — (ռան կամ րան, րունք.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c գ. θέρος aestas Մին ʼի չորից եղանակաց տարւոյ՝ ջերմ եւ տօթագին. ʼի ՟Ի՟Ա յունիսի ց՛՟Ի՟Բ. սեպտ. ամառ. ... (հյ. տապ) *Ամառն եւ գարուն զտի՛ւ եւ զգիշեր մի՛ դադարեսցեն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԻԿՆԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0811 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c գ. ԹԻԿՆԱՆՈՑ կամ ԹԻԿԱՆՈՑ կամ ԹԻԿՆՈՑ. Վերարկու (անթեւ). արկանելիք. զգեստ թիկանց. փիլոն. *Թիկնանոց ամարայնի կտաւի. Փիլ. տեսական.: *Զամոնի թիկանոցն փաթադեալ ընդ պարանոցն. Վրք. ոսկ. հին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՒՆՁՔ — (հընձոց.) NBH 2 0124 Chronological Sequence: Unknown date գ. θερισμός, ἁμητός messis եւ θέρος aestas. (արմատ բայիս Հնձել.) Հասուն արմտիք քաղելիք, եւ քաղումն նոցին. հնձումն ցորենոյ, եւ ժամանակ նորին, այսինքն Ամառն. (յն. թէրիսմօ՛ս եւ թէ՛րօս. լծ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻՒՆԱԲԵՐ — (ի, ից.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 13c գ. νιφάς, νεφετός nix confertim cadens, nimbus. ասի ըստ յն. եւ Եզք ձեան. ձիւն. Բերումն ձեան. ձիւն առատ, կամ հանդերձ բքով, կամ անձրեւով. ձուն, բուք. *Որպէս ձիւնաբեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՕԹԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0901 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical չ. καυσόομαι aestuo calore. Տօթով տոչորիլ, տօթակէզ լինել. շողէն երիլ մրկիլ. ... *Գնասցո՛ւք ʼի գիշերի, զի մի՛ տօթասցուք. Վրք. հց. ՟Ը: Իսկ Առակ. ՟Ի՟Է. 13. *Ձիւնաբեր ամարայնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ր — ( ) NBH 2 0902 Chronological Sequence: Unknown date, 12c Ր. Տառ բաղաձայն՝ կիսաձայն, նուազ քան Ռ. զի սկսանի տալ իւրեւ զձայն ինչ իբրեւ զայն, այլ մեղմ եւ անոյշ իբրու կէսն նորին. զի այն թաւ է, եւ սա լերկ կամ նուրբ, եւ նա՛յ. զի եւ ըստ Հին քերականի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԳՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 1020 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c ա. βοηθός, θή, θῶν auxiliator, adjutor, trix συμβοηθός coadjutor եւն. Որ ոք կամ որ ինչ օգնէ. ձեռնտու. գործակից. նպաստիչ. ապաւէն. օժանդակ, նիզակից. օգնօղ ... *Արտասուք դմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.