ԳԱՅՌ

(ի, ից.) NBH 1-0528 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c գ. ԳԱՅՌ որ եւ ԳԱՌ, ԳԵՌ. ռմկ. կայռ. βόρβορος, πηλός , ἱλύς Coenum, caenum, lutum, limus, φορυτός quisquiliae Կաւ գռեհաց գարշահոտ. շաղախ. ցեխ. ցիխ. տիղմ. աղբ, իրօք կամ նմանութեամբ. չամուր, պալչըգ, չօրագ, մուրտարլըգ. (յն. վօռվօռօս. յորմէ բորբորիտ. եւ այլն): *Գայռիւք լցեալ: Խառնեալ ը գայռ իւղոցն անուշահոտութիւն. Ածաբ. աղք. եւ Ածաբ. առ որս. ՟Ա: *Եթէ գայռիւ ուրուք ձեռքն թաթախ էին: Տեսանիցես բազում գայռ եւ աղտեղի վտակս կոյանոցաց. Ոսկ. մ. ՟Բ. 26: ՟Գ. 17: *Ընդ գայռ եւ ընդ տիղմ թաւալեցուցանեմք. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ը: *Որք զանձինս իւրեանց ʼի գայռ՝ ʼի զազրութիւն խառնակեցին. Բրսղ. մրկ.: *Ի տոռունս մեղաց, եւ ʼի գայռ ախտիցն, զոր փողոց անուանէ. Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՐԱԿՈՒՄ — ( ) NBH 1 1064 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա.գ. (լծ. հյ. Գայռ, գեռ. եւ թ. չօրագ. որպես թէ կարակուտ, տղմուտ). Ուր իցե գայռ սաստիկ կամ խմբեալ գումարեալ. ցիխ. ցխոտ. դէզ տղմոյ. ... *Վասն կարակում տղմին (ʼի խոր վիրապի ). Ագաթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻՂՄ — (տղմոյ կամ մի.) NBH 2 0875 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c գ. ἱλύς, βόρβορος, πηλός lutum, limus, coenum. Հող ջրով զանդեալ եւ խմորեալ, եւ այլովք աղտեղութեամբք գռեհաց շաղախեալ. շաղախ. մօր. գայռ. գեռ. ցեխ. ցիխ. տիլ, ցեխ, չամուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏ — I. (ի, ից.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ.ա. Աղային կամ աղի դարան, վայր, տեղի. որպէս թէ իցէ՝ աղուտ, աղտի: Ըստ յն. աղ, եւ աղի. ἄλς sal ... *Գումարեցան ʼի ձորն աղի, որ է ծով աղտից: Քաղաքք աղտիցն: Գնաց ʼի հովիտս աղտիցն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՐԲՈՐԻՏ — (ի, աց.) NBH 1 507 Chronological Sequence: 8c, 11c, 13c, 14c ա. ԲՈՐԲՈՐԻՏ կամ ԲՈԲԲՈՐԻՏՈՆ գրի եւ ԲՈՐԲԻՈՍ, ԲՈՐԲԻԱՆՈՍ. ʼի յն. բառէս βόρβορος , որ է տիղմ, գայռ. որպէս Տղմասէր, գարշ, պիղծ. վավաշ. ցանկասէր. մուրտար. ... *Վաւաշն այն եւ բորբորիտն Շամիրամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՐԲՈՐԻՏՈՆ — (ի, աց.) NBH 1 507 Chronological Sequence: 8c, 11c, 13c, 14c ա. ԲՈՐԲՈՐԻՏ կամ ԲՈԲԲՈՐԻՏՈՆ գրի եւ ԲՈՐԲԻՈՍ, ԲՈՐԲԻԱՆՈՍ. ʼի յն. բառէս βόρβορος , որ է տիղմ, գայռ. որպէս Տղմասէր, գարշ, պիղծ. վավաշ. ցանկասէր. մուրտար. ... *Վաւաշն այն եւ բորբորիտն Շամիրամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՌ — ( ) NBH 1 0528 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԳԱՅՌ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՌ — (ի, ից.) NBH 1 0539 Chronological Sequence: Unknown date գ. Իբր Գայռ, այսինքն տիղմ գռեհաց. (լծ. թ. կէրիզ ). *Զգեռիցն զմերձաւորսն զազրացուցանէ. Ճ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՌԻՀ — ( ) NBH 1 0583 Chronological Sequence: 10c, 13c գ. Գռեհ. սօգագ. եւ Գայռ գռեհաց. ... *Ձէթս հեղեալ ʼի գռիհս աղբեւաց. Նար. ՟Կ՟Է: *Անկայ ʼի տիղմ եւ ʼի գռեհս մեղաց. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՌԵՄ — ( ) NBH 1 0726 Chronological Sequence: 10c ԶԳԱՌԵԼ. Կա՛մ է Զգայռել, իբր ʼի դուրս տալ զգարշութիւն. կամ Տղմանալ, գարշանալ, ʼի բառէս ԳԱՅՌ, որ եւ Գառ, Գեռ. *Բայց Տիրան պղծութեան աղտեղութեամբ զգառեալ՝ մատնի ʼի ձեռս Շապհոյ. Արծր. ՟Ա. 14 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՀԵՐ — (ի, աց.) NBH 1 0959 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c գ. ԽՈՀԵՐ βόρβορος coenum. եւ բայիւ βορβορούμαι in coeno volutor. գրի եւ ԽՈԽԵՐ. Գայռ. գեռ. տիղմ գարշ. ցեխ գռեհաց. հոտած ցեխ. *Ընդ խոհէր թաթաւիմք, զի զայս ասեմք. սակայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.