ԳԱՆԳԱՏ

(-) NBH 1-0528 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c գ. γογγυσμός Murmur, mussitatio ռմկ. գանկատ. Շշնջիւն. քրթմնջիւն. տրտունջ. բողոք. մեղադրութիւն. շէքվա, շիքեայէթ. *Ի խարբի որդւոյդ ʼի գանգատ գնա. Մագ. առ գագիկ.: *Զոր ծանուցից փոքր ʼի շատէ՝ ձեզ ըզգանգատս իմ ըստ կարգի. Շ. եդես.: *Գանգատ առնեմ ես ձեզ յարմար. Գանձ.: ԳԱՆԳԱՏ (2-1048) աղերսական. *Ողորմեա՛ց մեզ սուրբ գրիգոր, լսէ՛ զգանգատ վիշապ օձիցս. Տաղ.: Կամ ողբական. *Մեծի ուրբաթուն այրոյն գանգատն է. Աստուածածին կոյսն մարիամ, եւայլն. Տաղ. (ուր այրոյն՝ կամ է որպէս այրի մնացելոյ ʼի միածնէն, կամ երգելի որպէս զայլ ողբ՝ կոչեցեալ թերեւս Այրւոյ գանգատ. եւ կամ է գանգատ ա՛յ ո՛հ ասելոյ, որ գրի յայս տաղարան՝ ա՛յ վո՛յ ա՛յ վո՛յ:)

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲՈՂՈՔ — (ոյ, ով, աց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Սաստկականն ձայնիս Ողոք. (լծ.եւ յն. վօ՛ի). βοή, κραυγή , πρόκλησις clamor, vociferatio, compellatio, appellatio, lamentatio Գանգատ՝ աղաղակաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՆԳԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0528 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ձ. γογγύζω Murmuro, mussito ռմկ. գանկըտիլ. Շշնջել. քրթմնջել. տրտնջել. գանգատ առնել. բողոքել. *Մարդարէքն գանգատին զիսրայէլէ ʼի դիմաց այ. Լծ. նար.: *Զօրքն գանգատեցան, ասելով: Նոյնպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐԲ — (ի, ից.) NBH 1 0930 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c, 14c, 18c գ. χίφος, μάχαιρα gladius. որ եւ ՄԱՐՏԱՑՈՒ. Սուր. սուսեր. եւ Ամենայն գործի պատերազմի կամ որսոյ: *Խաբիւ քով կեցցես. Փիլ. լին.: ուստի Հին բռ. *Խարբիւ սրովʼʼ. *Փաղանուն. որպէս սուսեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐՏՆՋԵՄ — (եցի.) NBH 2 0899 Chronological Sequence: 7c չ. γογγύζω (լծ. գանգատել.) murmuro, mussito, musso, obmurmuro καταλαλέω obloquor. որ եւ ՏՐՏՆՋԱԼ. Տրտունջ առնել. (իբր ընդ ունչս տրտմել կամ տռտռալ.) քրթմնջել. շշնջել. մրմնջել տժգոհութեամբ. գանգատ ունել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՐԹՄՆՋԻՒՆ — (ջեան, ջանէ կամ ջենէ.) NBH 2 1015 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ՔՐԹՄՆՋԻՒՆ ՔՐԹՄՆՋՈՒՄՆ որ եւ ՔՐԹՄՆՋԱՆՔ, նաց. γογυσμός murmuratio. Քրթմնջելն. տրտունջ. շշնջիւն. մրմռումն. գանգատ. բամբասանք. տռտռոց. մռմռոց. *Զգոյշ լերուք ղանգուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՐԹՄՆՋՈՒՄՆ — (ջման ջմանց.) NBH 2 1015 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ՔՐԹՄՆՋԻՒՆ ՔՐԹՄՆՋՈՒՄՆ որ եւ ՔՐԹՄՆՋԱՆՔ, նաց. γογυσμός murmuratio. Քրթմնջելն. տրտունջ. շշնջիւն. մրմռումն. գանգատ. բամբասանք. տռտռոց. մռմռոց. *Զգոյշ լերուք ղանգուտ քրթմնջենէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.