ԱՄԲ

(-) NBH 1-0053 Chronological Sequence: 10c - Տ. ԱՄՊ հանդերձ բարդութեամբք իւրովք. զի Բ զկնի Մ տառի՝ մեղմ հնչի որպէս պ: Իսկ ԱՄԲԱԿ. Նար. երգ. Տ. ՀԱՄԲԱԿ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՊԱՐՃՔ — (ճից, իւք. կամ ճաց, օք.) NBH 1 1054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. φαρέτρα pharetra, theca sagittarum. Անօթ նետից աղեղանց. ... իտ. թուրքա՛սսօ: Ծն. ՟Ի՟Է. 3: Յոբ. ՟Լ. 11. Սղ. ՟Ժ. 3: Ես. ՟Ի՟Բ. 6: ՟Խ՟Թ. 2: Երեմ. ՟Է. 6:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՋԻԿ — (ջըկան կամ ջկան, ամբ կամ աւ, կունք, կանց.) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. κοράσιον, νεᾶνις, παῖς, παιδίσκη puella, virgo Օրիորդ. կոյս. էգ զաւակ. ախճիկ. ... *Եթէ եղիցի աղջիկ կոյս՝ խօսեցեալ առն: Ոչ եթէ մեռեալ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c գ. ԱՄՊ գրի եւ ԱՄԲ. (լծ. ամբար, եւ ումպ.) νεφέλη, νέφος nubes ... Գոլոշի ջրոյ եւ երկրի՝ ջերմութեամբ արեւու վերացեալ՝ դիզացեալ թանձրացեալ յօդս. կամ մէգ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c ձ. ԱՆԱԳԱՆԻՄ որ եւ ԱՆԱԳԱՆԵՄ, եցի. չ. χρονίζω tardo, moror Յամենալ. յապաղել. դանդաղիլ. լան զժամանակն յետոյ մնալ՝ ժամավաճառ լինելով. ուշանալ. ... *Գայ, եւ ոչ անագանեսցի: Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱԳ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0205 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 14c ἁκόρεστος, ἅπληστος insatiabilis, inexplebilis, avidus Որ ոչ յագի, կամ ոչ գիտէ յագուրդ առնուլ ʼի կերակրոց, ʼի հեշտալեաց, եւյինչ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. παραβάλλω, ὐπαινίσσομαι parabolis expono, etc. Առակս ʼի մէջ առնուլ. առակաւորել. առակախօսիլ. առակաւ նշանակել. նմանութեամբ յայտնել. նմանեցուցանել. յարմարել. այլաբանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0315 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. (ʼի պրս. էսպ, ձի. եւ թախիտէն, թէքիտէն արշաւել, ընթանալ. լծ. եւ լտ. էքսբէտի՛ցիօ) Որ ձիով արշաւէ. յարձակօղ երիվարաւ. որ եւ ԱՍՊԱՏԱԿԱՒՈՐ. ձիով վրայ վազօղ. ... *Այլ առաւել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՈՒՑԱՆԵՄ — (բուցի, բո՛.) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ποτίζω poto Տալ ըմպել. լնուլ զծարաւն. խմցնել. ... *Արբուցանել զխաչինս, կամ խաչանց: Արբո՛ ինձ սակաւ մի ջուր ʼի սափորոյ այտի: Արբուցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՏ — (ի, աց.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c ա. Արհամարհող. անարգու ապախտարար. անսաստ. *Լինիցիմ առաջի նորա իբրեւ արհամարհոտ: Տեսէ՛ք արհամարհոմտք: Զմէ՞ հայեցար յարհամարհոտս. Ծն. ՟Ի՟Է 12: Ամբ. ՟Ա. 5. 13:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.