ԱՄԲԱՐ

(ոյ ոց.) NBH 1-0054 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c գ. ԱՄԲԱՐ որ եւ ՀԱՄԲԱՐ. (թ. արաբ. պ. անպար ... ) ... ἁποθήκη horreum, repositorium Համբարանոց. շտեմարան. մթերանոց պարենից. *Յամբարս տանն տեառն. ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Ը. 12: *Թէ քո շարայի որկորն է, մեր շիրակայ ամբարքն չեն. Խոր. ՟Ա. 11: Կամ մթերք. իրք ամբարեալք. ... *Զամբար ցորենոյ իւրոյ յերկիր սփռէ. Լմբ. սղ.: *Բազմունակ ծոցոյ անթիւ ամբարոյ. Նար. խչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c գ. Ամբարելն, իլն. եւ ամբար. մթերք. հաւաքումն. *Պտղոցն քաղցրագունից առ բարւոյդ ծառոյդ ամբարումն. Շ. թղթ.: *Քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն. Պիտ.: Ըստ հոմաձայնութեան յունին դնի եւ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c գ. ԱՄՊ գրի եւ ԱՄԲ. (լծ. ամբար, եւ ումպ.) νεφέλη, νέφος nubes ... Գոլոշի ջրոյ եւ երկրի՝ ջերմութեամբ արեւու վերացեալ՝ դիզացեալ թանձրացեալ յօդս. կամ մէգ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐ — I. ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 12c գ. ԱՄՊԱՐ. որպէս ամբար, համբար. *Յամպարս շտեմարանաց. Լմբ. ամովս.: II. ԱՄՊԱՐ 2 ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՄՊԱՐ ըստ Բժշկարանաց՝ ՅԱՄՊԱՐ, ՅԱՆՊԱՐ. Բոյս, եւ ծաղիկ նորա անուշահոտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Հ — ( ) NBH 2 0001 Chronological Sequence: 12c Տառ բաղաձայն՝ կիսաձայն, հագագային ըստ կերպի հեւալոյ, եւ հառաչելոյ, անուանեալ Հո, կամ Հոյ. ձայմակից ընդ եբր. հէ, կամ լատ. H, որ եւ ըստ յն. ի. իբր եւ է եւ ը. մինչեւ յոմանց չհամարիլ տիրապէս տառ, այլ նշանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲԱՐ — (ոյ, ոց կամ աց.) NBH 2 0025 Chronological Sequence: 10c գ. ՀԱՄԲԱՐ ἁποθήκη, παράθεσις եւ τροφή , σῖτος եւն. repositorium, conditorium, cellarium եւ alimentum, commeatus, esca, cibus եւն. որ եւ ԱՄԲԱՐ. ռմկ. ամպար. Մթերանոց, եւ մթերք, եւ մթերումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՄՊԱՐ — ( ) NBH 2 0319 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c գ. ՅԱՄՊԱՐ Գրի եւ ԱՄԲԱՐ. Անուն ծաղկան. Տ. ԱՄՊԱՐ. *Գնեցին խունկս, որ է յամպարն, մուշք, ծխանելիք. Բրսղ. մրկ.: *Գնացին ʼի հնդիկս, եւ առին հարկս՝ մուշկս եւ ամբարս եւ ծխանելիս. Պտմ. վր.: Իսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՒՐԱՆ — ( ) NBH 2 0377 Chronological Sequence: Early classical Կա՛մ է Բրգաձեւ աման. կարաս, սիւրահի, սիվրի գապ. Տ. ՑՈՒՐԱՆ. եւ կամ է Մառան ցորենոյ, շտեմարան, ամբար. *Սպառէր թափէր զամենայն յուրանս, եւ զնոր ամանս, եւ զմառանս գինւոյ. Բուզ. ՟Բ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆԴՈՒԿ — (դկի, կաց.) NBH 2 0979 Chronological Sequence: 7c գ. ռմկ. քնդուկ. պ. քէնտուգ, քէնտուճ. Փորածոյ շտեմարան. ամբար կամ կարտս կաւեղէն ʼի պահեստ արմատեաց. *Լինի անդ (ʼի բիւթանիա) հող սպիտակ. զոր մանր աղացեալ, եւ ցանեալ ʼի քանդուկս ʼի վերայ ցորենոյ՝ ճճի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.