ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ

(ի, ից.) NBH 1-0054 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ կամ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ. Բարձրամիտ, որ ամբարձեալ մտօք՝ հաւան եւ հաճ է ընդ ինքն. ամբարտաւան եւ փառասէր, փքացեալ. անձնահաճ. անձնացոյց. սէգ. սնափառ. եւ գեղապանծ, այս ինքն պանծացեալ ընդ գեղ իւր. ինքը իրեն հաւնօղ, հպարտ. ... ὤρα venustas իբր iactans de venustate, τετυφώμενος inflatus, σοβαρός (լծ. սոպռ. եւ լտ. severus ), իբր fastosus, magnificus, ὐπερφίαλος superbus, arrogans, insolens *Ընդէ՞ր զտէր մոռացան ամբարհաւաճք. Յոբ. ՟Ի՟Դ. 1: *Մատնիչք, յանդգունք, ամբարհաւաճք. ՟Բ. Տիմ. ՟Գ. 4: *Ի կիկղոպայց յերկիրն յամպարհաւաճից, յանօրինաց, յանդատից հասաք. Փիլ. նխ. ՟բ. ʼի Հոմերոսէ: *Զի ամբարհաւաճք, միանգամայն եւ անարի: Ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն. Պիտ.: *Մի՛ իբր ամբարհաւաճի ուժգինս մռնչեսցես. Նար. ՟Կ՟Զ: Իսկ ʼի Փարպ. գրի, *Զանբարհաւաճ բարսնʼʼ: Իբր ամբարհաւաճական. *Սիրամարգն երեւեցուցանէ զգեղեցկութիւնն փափագողացն՝ հանդերձ ամբարհաւաճ գնացիւք. Առ որս. ՟Է: *Յորոտալն միայն ունելով զկերպարանս վարդապետութեան, յամբարհաւաճ բանս խօսելն. Սարգ. յուդ. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃԵՄ — (եցի.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 6c չ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃԵՄ կամ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃԵՄ որ եւ ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃԻՄ. περπερεύομαι effero me, jacto, vanae ostentationis deditus sum Ամբարհաւաճ լինել. փքանալ. բարձրավզիլ. սնապարծիլ. ուռենալ. ... *Սէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃԵԼ, ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ, եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃԵՄ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃԵԼ, ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ, եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃԵԼ, ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ. Տ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ, եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԻ — I. (րւոյ, րեաց, եւ րից.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἅνανδρος non virilis, ignavus Ոչ արի, անմասն յարիութենէ. երկչոտ. վատասիրտ. վատ. վախկոտ, անսիրտ. ... *Յառաջ կոչել զանարիս ʼի քաջ արանց. Եղիշ. ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐՀԱՒԱՃ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՅՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 464 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. Բարձր՝ յօնիւք, այսինքն ամբարտաւան՝ աչօք. ամբարհաւաճ, սնապարծ. ... *Առ ինքնարգոյ բարձրայօնն. Նար. ՟Գ: *Ահարկութիւնն՝ առ ապստամսն ʼի պատուիրանէն է պիտանացու, եւ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐՈԽՏ — ( ) NBH 1 0994 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. γαῦρος superbus, ferox ἁλαζών arrogans. Յանձնապաստան. սէգ եւ սոնք, գոռ, գոռոզ. մեծաբան. յոխորտ. ամբարտաւան. ամբարհաւաճ. յանդուգն, եւ յանդգնական. ահարկու. համարձակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՈՒԿ — (կրկան, կրկունք, կրկանց.) NBH 1 1137 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ԿՐՈՒԿ կամ ԿՐՈՒԿՆ. (որ առ յետինս առաւել գրի ԿՐՈՒՆԿ կամ ԿՐՈՒՆԿՆ, կրնկան եւայլն.) πτέρνα calx, calcaneum. (լծ. եւ crus, σκέλος սրունք. ար. քիւրա ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՈՒԿՆ — (կրկան, կրկունք, կրկանց.) NBH 1 1137 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ԿՐՈՒԿ կամ ԿՐՈՒԿՆ. (որ առ յետինս առաւել գրի ԿՐՈՒՆԿ կամ ԿՐՈՒՆԿՆ, կրնկան եւայլն.) πτέρνα calx, calcaneum. (լծ. եւ crus, σκέλος սրունք. ար. քիւրա ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.