ԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ

(ձման.) NBH 1-0055 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. Ամբառնալն, եւ ամբառնիլն. վերացումն. վեր ելլալը կամ վերցնելը. ... *Ամբարձմամբ բազկացս: Յամբարձումն գլխոյ՝ ընկճի: Հանդէպ տեսութեան աչացս ամբարձման: Ի կէտ ամբարձման նժարի: Որպէս ʼի վհէ ամբարձմամբ հանեալ զծանրութիւն մարդոյս. Նար.: Կուտակումն. դնզանալն. ուռիլը. *Ամբարձումն ալեացն, որ ʼի պատառմանէ ջուրցն, վարէ զմնացեալ նաւսն. Խոր. ՟Բ. 7: Բարձրութիւն. բարձր դիրք. բարձր ըլլալը, բարձր տեղ. ... *Յամբարձմանէ բարձրութեան գերագունիցն կայից ստորասուզեալ: Կայմն ամբարձման ʼի կայից իւրոց խլեցաւ: Ի կատար ամբարձման գլխոյն կարմեղայ: Ըստ ամբարձման կամարի. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՐՁԱԲԵՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: 10c գ. Աւագութիւն բարձի. կամ ամբարձումն ʼի գահ իշխանութեան. *Զպատիւ մարզպանութեան գահակալութեան հաւատացեալ՝ ըստ կարգի բարձաբերձութեան թագաւորացն հայոց, մանաւանդ մեծին Տրդատայ թագաւորի. Արծր. ՟Դ. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱԾԱՅՐԵԱԼ — ( ) NBH 1 463 Chronological Sequence: Unknown date Հասեալ ʼի ծայր կամ ʼի ծագ բարձրութեան. *Առ ամբարձումն հրեշտակացն բարձրածայրեալ. Խոր. վրդվռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱԾԱՅՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 464 Chronological Sequence: 10c գ. Վերագոյն ամբարձումն. գերագոյն բարձրութիւն. *Քոյով բարձրածայրութեամբդ ծաւալեալ սփռեցան շնորհօք սուրբ հոգւոյն. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՀԱԿԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1111 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. ԿՈՀԱԿՈՒՄՆ եւ ԿՈՀԱԿԱՆՔ. Ամբարձումն կոհակաց. կոհակք. *Լեռնաձեւ անկոխ կոհակմանցն կուտակմանց. Անան. եկեղ.: *նաւապետեալ ʼի վերայ խոր կոհականցն շրջեցոյց զնա. Լմբ. իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՀԱԿՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 1111 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. ԿՈՀԱԿՈՒՄՆ եւ ԿՈՀԱԿԱՆՔ, նաց. Ամբարձումն կոհակաց. կոհակք. *Լեռնաձեւ անկոխ կոհակմանցն կուտակմանց. Անան. եկեղ.: *նաւապետեալ ʼի վերայ խոր կոհականցն շրջեցոյց զնա. Լմբ. իմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԿԱՑՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0806 Chronological Sequence: 10c գ. Ի վերայ կալն տիրաբար. ամբարձումն ձեռին՝ ʼի հարկանել կամ ʼի պաշտպանել. *Ձեռին նորին վերակացումն ʼի հարուածս եդովմայեցւոց. Նար. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՄԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0808 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c գ. ἕπαρσις, ἁναγωγή, ἁναφορά , τὸ ἁνώφορον elevatio, supra petere τρανότης perspicuitas orationis. Ի վեր ամբարձումն, վերացումն. բարձրութիւն, գերազանցութիւն. վերաբերումն. վերածութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.