ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ

(եցի.) NBH 1-0055 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c չ. ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԵՄ ԱՄԲԱՐՇՏԻՄ, կամ ԱՄՊԱՐՇՏԻՄ. Վարիլ որպէս ամբարիշտ. անօրինիլ. անիրաւիլ առ Աստուած եւ առ այլս. ἁσεβέω impie ago, impius sum ... *Որ յիսն մեղանչեն, ամբարշտեն յանձինս իւրեանց: Սակայն բերան իմ ամպարշտեսցէ: Զի եթէ ամպարշտեցի յանձն իմ, ոչ գիտեմ: Ամպարշտեն յօրէնս: Մի՛ եւս ամպարշտեսցի խօսել յանուն իմ: Ոչ ամպարշտեցայց յԱստուծոյ իմմէ: Ամպարշտեցաք, եւ ստեցաք տեառն: Ամպարշտեցար, եւ պոռնկեցար: Հովիւքն ամպարշտեցան յիս: Ամենեքեան դուք ամպարշտեցայք: Ի Տէր Աստուած քո ամպարշտեցար. եւ այլն: *Զիա՛րդ ամբարշտեցաւ բարեպաշտն: Յանցեայ ամբարշտեցայ: Մուտք յուսոյ ամբարշտելոյս: Ամբարշտեալս լեզուաւ գովել. Նար.: Եւ ամպարշտաբար խօսել. հայհոյել. թշնամանել. δυσφημέω probra et convitia jacto ... *Մինչեւ ցայսվայր ամպարշտել սակս հոգւոյն խորհեցան. Աթ. ՟Ժ՟Բ: *Ուսոյց չարաչար ամբարշտել՝ ոչ գոլ զորդի հաւասար հօր. Խոր. ՟Բ. 86: *Բայց թէ զայն եւս իշխիցեն ամբարշտել. Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐՇՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date ձ. Տ. ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐՇՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date չ. Տ. ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐՇՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date ձ. Տ. ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.