ԳԵՐԵՄ


ԳԵՐԵՄ
(եցի.) NBH 1-0548 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. αἱχμαλωτεύω, αἱχμαλωτίζω, ἁποικίζω captivo, captivum duco, in servitutem abduco, deporto Գերի կամ ʼի գերութիւն վարել. ըմբռնել կալանաւորել ʼի պատերազմի. վտարել յօտարութիւն. բռնի ձգել ʼի ծառայութիւն. ... *Աւար առին զքաղաքն, եւ զկանայս նոցա գերեցին: Ո՛չ սպանին զայր եւ զկին, այլ գերեցին: Եւ երկոքին կանայքն Դաւթի գերեցան: Գերեցաւ Յուդայ յերկրէ իւրմէ. եւ այլն: *Գերեցաւ Յուդա զվախճանեալ գերութիւն զկատարեալն հատուցմանցʼʼ. այսինքն յետին գերութեամբ իսպառ. Երեմ. ՟Ժ՟Գ. 19: *Հարին զՅուդայ, եւ գերեցին գերութիւնʼʼ. այսինքն զբազում գերիս. ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Ը. 17: *Գերեսցես զգերութիւն քո: Գերեաց զգերութիւնʼʼ. իմա՛ դարձուցանել զգերեալս. Դատ. ՟Ե. 12. Սղ. ՟Կ՟Է. 19: Նմանութեամբ ասի. *Գերեալ զիս օրինօքն մեղաց: Գերեմք զամենայն միտս ʼի հնազանդութիւն Քրիստոսի. Հռ. ՟Է. 23: ՟Բ. Կոր. ՟Ժ. 5: *Լսելեօք մարդիկ գերին ʼի լկտի երգս ձայնից. Եղիշ. խաչել.: *Գերեն զվաստակ եւ զքաղաքս նոցա (զմեղուաց). Վրք. հց. ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.