ԱՄԲՈԽԵՄ

(եցի.) NBH 1-0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ն. θορηβέω, ταράσσω, συγχέω turbo, conturbo, perverto, contundo Խռովեցուցանել. աղմկել. վրդովել. շփոթել. խառնակել, տակնուվրայ ընել. ... *Մի՛ ամբոխեսցէ զլսօղսն որդի՝ տուեալ ասելով իւր առ ʼի հօրէ զկեանսն. Կիւրղ. գանձ.: *Յուսացելովքն զխնդամտութիւնն ամբոխէ: Ամբոխէ զտեսանելիսն՝ փութանակի շարժութիւնն. Նիւս. կուս. եւ Նիւս. բն.: *Ցուցեալ զաստուածագործ զօրութիւնն ʼի խառնակելն յամբոխելն. Ագաթ.: *Ամբոխեաց զհանդարտութիւնն. Նար. ՟Ի՟Ե: *Համբաւն ամբոխեաց զմեզ ʼի խոտորնակ կարծիս. Գր. տղ. թղթ.: ն. ԱՄԲՈԽԵԼ. (2-1042) ն. *Ծովն դադարեաց յամբոխելոյ զալիսն. Վրք. եպիփ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.